Spring til indhold

Bevilget hjælp og støtte

Din pårørende kan bevilges hjælp fra Vordingborg Kommune. Hjælpen bevilges efter en konkret og individuel vurdering. Der tages hensyn til, hvad din pårørende magter at gøre selv eller på et tidspunkt kan opnå at gøre selv. I vurderingen tages stilling til den samlede husstands situation.

Der er forskellig sagsbehandlingstid afhængig af, hvad der søges om hjælp til.

Når hjælp er bevilget sættes den i værk. Vordingborg Kommunes muligheder for at hjælpe, støtte og rehabilitere kan søges her.

Din pårørende har måske levet et aktivt liv og har klaret sig med begrænset eller ingen hjælp i mange år. Har været uafhængig af et offentligt system og har sat pris på det liv. Det er derfor vigtigt for Vordingborg Kommune at medvirke til, at livet med offentlig hjælp opleves så værdigt og uafhængigt, som det er muligt. Politikken på området kan søges her.

I politikken beskrives Vordingborg Kommunes Pleje-, Omsorgs- og Værdighedspolitik i forhold til forebyggelse, rehabilitering, og ved alvorlig sygdom og død.