Spring til indhold

Dræn

  • Du har pligt til at vedligeholde alle private vandløb på din ejendom. Det vil sige åbne og rørlagte vandløb, kanaler og dræn samt anlæg i og ved vandløbene.
  • Man er ejer af dræn på egen grund.
  • Hvis du ikke vedligeholder dine vandløb og dræn, kan der opstå fejl og mangler. Vandet kan stuve op, og der kan dannes oversvømmelser.
  • Læs mere om vedligeholdelse af dræn i pjecen om vandløbsvedligeholdelse, her på siden.
  • Ønsker du at lede overfladevand til eksisterende dræn, kræver det en tilladelse.

Medbenyttertilladelse til rørlagt vandløb 

Naboerklæring til medbenyttertilladelse