Spring til indhold

Sommertømning uge 23-34

  • Din beholder til madaffald og restaffald bliver tømt hver uge om sommeren i perioden fra uge 23 til og med uge 34.
  • Dette gælder uanset, hvor ofte din beholder til dagrenovation tømmes resten af året.
  • I perioden med sommertømning skal skraldemændene tømme mange flere beholdere end de plejer.
  • Din beholder bliver måske tømt senere på dagen end resten af året.
  • Skraldemændene kører helt frem til kl. 19.