Spring til indhold

Familiecenter Kalvehave

Familiecentret tilbyder hjælp til familier, som har problemer med at få hverdagen og familielivet til at fungere. For at få hjælp fra Familiecentret skal dit barn være visiteret via kommunen.

  • Børn mellem 0 – 14 år: Skal have kontakt til en sagsbehandler fra Børn og Familie
  • Unge mellem 15 – 18 år: Skal have kontakt til en ungerådgiver hos Ungecentreret

Læs mere om Familiecenter Kalvehave