Spring til indhold

Hvis ejendommen ligger i kloakoplan

  • Som udgangspunkt skal der ikke søges om en ny spildevandstilladelse, hvis der foretages ændringer i afløbsforholdene på en eksisterende ejendom.
  • Hvis der bygges til, skal der måske gives en ny spildevandstilladelse.
  • Kontakt spildevandsgruppen på spildevand@vordingborg.dk og spørg hvis du er i tvivl.