Spring til indhold

Hvis ejer ændrer på afløbsforholdene på en ejendom

 • Se hvad der skal gøres, hvis ejer ændre på afløbsforhold.

Hvis ejendommen ligger i kloakoplan

 • Som udgangspunkt skal der ikke søges om en ny spildevandstilladelse, hvis der foretages ændringer i afløbsforholdene på en eksisterende ejendom.
 • Hvis der bygges til, skal der måske gives en ny spildevandstilladelse.
 • Kontakt spildevandsgruppen på spildevand@vordingborg.dk og spørg hvis du er i tvivl.

Hvis ejendommen ligger i det åbne land

 • En ændring af spildevandsforholdene kan kræve, at der skal søges om en ny spildevandstilladelse.
 • Det er kommunen der vurderer, om en eventuel ændring kræver en ny spildevandstilladelse.
 • Eksempel:
  Etablering af et ekstra afløb (fx toilet, bad m.v.), vil kræve en ny spildevandstilladelse.

 • Hvis der kræves en ny tilladelse, vil spildevandsforholdene skulle leve op til de gældende krav om spildevandsrensning. Det betyder, at der som minimum skal etableres en ny godkendt bundfældningstank.

 • I områder med rensekrav, vil spildevandsanlægget skulle leve op til rensekravet for området.

Se om ejendommen ligger i et område med rensekrav.

 • Åbn det digitale kort. (Brug Google Chrome)
 • Vælg “Affald og spildevand” og derefter “renseklasser vp2”.
 • Klik på den lille trekant til venstre for “renseklasser vp2”, for at se, hvad de forskellige farver betyder.
 • Farvernes betydning:
  • Fuldt farvet (enten rød, gul, grøn eller blå): Ejendommen ligger i et område med rensekrav.
   • Rød farve = krav om SOP rensning.
    SOP betyder: skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation.
   • Gul farve = krav om OP rensning.
    OP betyder: reduktion af organisk stof og fosfor.
   • Grøn farve = Krav om SO rensning.
    SO betyder: skærpet krav til reduktion af organisk stof, samt nitrifikation.
   • Blå farve = krav om O rensning.
   • O betyder: reduktion af organisk stof.
  • Ingen farve eller skravering:
   • Ingen farve = Ejendommen ligger i et område, hvor der ikke er krav om yderligere rensning, end den mekaniske rensning der sker i en bundfældningstank.
   • Ingen farve, men med skravering = Ejendommen ligger i et område, hvor der ikke er krav om yderligere rensning, end den mekaniske rensning der sker i en bundfældningstank. Der er dog planer om at kloakere området.
    • Blå skravering = der er planer om spildevandskloakering (kloak kun til husspildevand).
    • Grøn skravering = der er planer om separatkloakering (2 strenget kloak, til hhv. Regnvand og spildevand).