Spring til indhold

Gravetilladelser

  • Hvis du vil grave i vejen, så skal du have tilladelse til det.
  • På kommunale veje, stier, fortove og rabatter og private fællesveje i byzone skal du søge hos Vordingborg Kommune. Vi kontrollerer ledningsejernes arbejder.
  • På private veje i landzonen er det de private ejere af vejen, som skal give tilladelse.
  • På motorveje og statsveje skal du søge hos Vejdirektoratet.