Spring til indhold

Ejendomsskat

 • Ejer du en bolig, skal du betale to slags skatter; ejendomsskat, som du betaler til kommunen, og ejendomsværdiskat, som du betaler til SKAT. 
 • Din ejendomsværdiskat og ejendomsskat bliver beregnet ud fra en ejendomsvurdering.
 • SKAT fastsætter din ejendomsværdi, grundværdi og eventuelt fradrag for forbedringer.

Indefrosset grundskyld - lån til betaling af stigning i grundskyld

Information om den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld 2018-2021

Du har fået indefrosset en del af din grundskyld. Det betyder, at du ikke skal betale beløbet nu. I stedet får du et lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning.

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indførtes en obligatorisk midlertidig indefrysningsordning fra 2018. Det betyder, at din kommune indefryser stigninger i grundskylden, hvis den årlige stigning er mere end 200 kr. pr. ejendom pr. ejer. I den midlertidige indefrysningsordning tilskrives der ikke renter og gebyrer. Der bliver først tilskrevet renter fra 2024.

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Du modtager automatisk opkrævningen fra din kommune. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet.

 • Du kan framelde dig ordningen ved at logge på Borger.dk med dit NemID

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er frivillig, så du som boligejer kan fra- og tilvælge indefrysning.

Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er alene din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle andre ejere selv skal afmelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Du vil årligt få en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside.

Betaling af ejendomsskat

Ejendomsskatten betales i 2 årlige rater.

 • 1. rate skal betales senest den 1. februar.
 • 2. rate skal betales senest den 1. august.

Ejendomsskattebilletterne bliver sendt til alle ejendommens ejere. Hovedejeren modtager en "original" ejendomsskattebillet med indbetalingsoplysninger, og øvrige ejere modtager en kopi til orientering.

HUSK at tjekke din digitale postkasse, da det er dertil, vi sender materialet, med mindre du er fritaget for brugen af Digital Post.

 • Grundskyldpromillen for 2023 er 32,320 promille.

Har du spørgsmål til betaling eller indbetalingskort?

Kontakt Opkrævningskontoret på tlf. 55 36 41 82 eller mail opkraevning@vordingborg.dk.

Ved for sen betaling skal der betales renter. Renten beregnes fra forfald med 0,4% pr. måned. Skal vi rykke for betalingen, kræver vi et gebyr på 250,00 kr. 

Ejerskifte

 • Du skal ikke sende noget vedr. ejerskifte til kommunen, da vi modtager oplysningerne fra Tinglysningen.

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på:
Tlf. 55 36 24 40 eller Send os en mail

Ejendomsværdiskat

 • Du kan læse om ejendomsværdiskat og grundskyld på www.skat.dk

Ejendomsvurdering

Ejendomsvurderingen består af ejendomsværdi og grundværdi og fastsættes af SKAT.

 • Du kan læse om eller se din ejendomsvurdering på www.skat.dk

Har du spørgsmål vedrørende ejendomsvurderingen

Lån til betaling af ejendomsskat

Er du ejer af en ejendom, kan du som pensionist søge lån til betaling af ejendomsskatter m.v.

For at få lånet skal du eller din ægtefælle

 • have fast bopæl her i landet
 • have opnået folkepensionsalder
 • modtage social pension, delpension eller efterløn.
 • have friværdi i ejendommen

Renten fastsættes en gang årligt. For 2023 er den 1,53%.

Læs mere i loven.

Søg om lån til betaling af ejendomsskat

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du gå til kommunens Borgerservice eller os. Husk at bestille tid til dit besøg.