Spring til indhold

Coronavirus situationen

I Vordingborg Kommune følger vi naturligvis regeringens anbefalinger, og kommunens ansatte arbejder hjemmefra alle de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.

Vi holder åbent i vores mange institutioner, og kommunens servicetilbud kører videre som hidtil, blot med endnu mere fokus på at reducere smitterisikoen.

Kvik-test i Vordingborg by

Selvom Region Sjællands testcenter den 22. januar flytter fra Vordingborg til Stege vil det fortsat være muligt at blive testet i Vordingborg by.

Kommunen har lavet en aftale med Falck om, at de fra mandag den 25. januar til den 31. januar etablerer et pop-up test-sted med Kvik-test ved svømmehallen ved Iselingen Skolen. Kvik-test vil være muligt alle hverdage fra kl. 14 – 16. der skal ikke bestilles tid. Du skal bare møde op og huske ID i form af sundhedskort, kørekort eller pas.

Læs mere om Region Sjællands planer og vaccineindsats her: https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/covid19/vaccine/Sider/plan-for-vaccineindsats.aspx

Hvornår får du tilbud om vaccination mod COVID-19?

Se Sundhedsstyrelses oversigt over hvornår de forskellige befolkningsgrupper får tilbud om vaccination mod COVID-19. 

Kommunal kørsel til vaccination for Covid-19
Tirsdag den 12. januar besluttede Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre at tilbyde gratis befordring til vaccination for Covid-19. til borgere, der modtager både praktisk hjælp og personlig pleje, og som ikke selv kan transportere sig til vaccinationsstedet eller få pårørende til at køre sig.

SKOLER

Alle elever i 0.-10. Klasse skal undervises hjemmefra. Undtaget er elever på specialskole, og i andre tilfælde, hvor der er truffet aftale herom.

JOBCENTER, BORGERSERVICE - OG RESTEN AF KOMMUNEN

Vi holder åbent som hidtil. Det vil også sige, at hvis du har en aftale om et møde eller en samtale, bliver det afholdt som aftalt, hvis du ikke hører andet.
 

BESØG PÅ PLEJECENTRE OG BOTILBUD

Styrelsen for Patientsikkerhed har pr., 1 december indført restriktioner for besøg af pårørende på kommunens plejecentre. Se nedenfor.

Se hvordan du kan kontakte de enkelte afdelinger nedenfor.

INFORMATION IN ENGLISH

Kvik-test i Vordingborg by

Selvom Region Sjællands testcenter den 22. januar flytter fra Vordingborg til Stege vil det fortsat være muligt at blive testet i Vordingborg by.

Kommunen har lavet en aftale med Falck om, at de fra mandag den 25. januar til den 31. januar etablerer et pop-up test-sted med Kvik-test ved svømmehallen ved Iselingen Skolen. Kvik-test vil være muligt alle hverdage fra kl. 14 – 16. der skal ikke bestilles tid. Du skal bare møde op og huske ID i form af sundhedskort, kørekort eller pas.

Læs mere om Region Sjællands planer og vaccineindsats her: https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/covid19/vaccine/Sider/plan-for-vaccineindsats.aspx

Se Sundhedsstyrelses oversigt over hvornår de forskellige befolkningsgrupper får tilbud om vaccination mod COVID-19. 

Besøgsrestriktioner på kommunens plejecentre

Trådte i kraft tirsdag den 1. december. Lempet torsdag den 17. december. (se link)

Se mere om de lempede besøgsrestriktioner her

Har du milde symptomer kan du bestille test uden lægehenvisning

Book selv tid på coronaprover.dk

Borgere der oplever milde symptomer på COVID19 kan nu booke tid til test via coronaprover.dk. uden lægehenvisning.

Du kan nu selv booke tid på coronaprover.dk: Hvis du har symptomer, der kunne være COVID-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge.

Hvis du har været i nær kontakt med en smittet og er blevet henvist til test af Coronaopsporingen

Hvis du ønsker en test af anden årsag

I disse tilfælde skal egen læge dog fortsat kontaktes

Du skal altid ringe til din læge:

Hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.

Hvis du er bekymret eller i tvivl.

Hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

Obligatorisk mundbind

Der er krav om mundbind/visir på blandt andet biblioteker, borgerservice og i vores ældre- og sundhedssektor samt på visse sociale tilbud.

Fra den 29. oktober er det obligatorisk at bære mundbind eller visir flere steder - også kommunale steder.

Det drejer sig blandt andet om Borgerservice i Præstø og Stege da de ligger sammen med biblioteker, hvor der er krav om mundbind. Vi anbefaler også, at der bæres mundbind på Borgerservice i Vordingborg.

Også  i vores ældre- og sundhedssektor samt på visse sociale tilbud skal der benyttes mundbind eller visir.

Rådfhuse og kommunale administrationsbygninger har endnu ikke krav om mundbind.

Alle steder hvor mundbind/visir er påkrævet vil der være et opslag om det på døren.

Følg opdateringerne fra Statens Serum Institut

Opdateres hver dag kl. 14.

Hver dag kl. 14 offentliggør Statens Serum Institut de sidste syv dages udvikling i Coronavirus for hver enkelt dansk kommune.

Følg linket og tryk på Vordingborg Kommune på det Danmarkskort, som kommer frem.

Bliv COVID-19 testet lokalt i Stege og Vordingborg

I Stege fra den 13. november og i Vordingborg fra den 18. november.

Fredag den 13 og onsdag den 18. november er Vordingborg Kommune klar med to lokale teststeder for COVID-19. i henholdsvis Vordingborg og Stege.

Efter forhandlinger med Regionen er det indgået aftale om, at der åbner et lokalt teststed i den tidligere Iselinge svømmehal i Vordingborg Chr Richardtsvej 39, og i Klub 15 ved Møn skoles afdeling Stege, Ulvshalevej 31, 4780 Stege

”I en tid hvor smitten er stigende – også i Vordingborg Kommune - har det været vigtigt for os, at forsøge at reducere afstanden til et teststed. Vi har jo nogen store afstande i vores kommune, og det kan godt være svært og måske afholde nogen fra at blive testet, at de skal rejse langt for det. Det har Regionen været meget forstående og positive over for, og jeg glæder mig derfor over, at der nu bliver mulighed for at blive testet i nærområdet. Vi ville selvfølgelig også godt have haft en testmulighed i Præstø, men det har ikke kunnet lade sig gøre i denne omgang,” siger borgmester Mikael Smed..

Sådan gør du

Der skal bestilles tid til podning. Det sker på:

coronaprover.dk

Teststedet i Vordingborg vil have åbent hver onsdag fra kl. 10 – 15, mens det i Stege vil have åbent hver fredag fra kl. 10 – 15.

Begge teststeder er tilgængelige for bevægelseshæmmede, ligesom at det vil være muligt at blive podet siddende i sin bil, såfremt det ikke er muligt at bevæge sig indenfor ved teststedet.

Der vil være tydelig skiltning som viser vej til teststederne

Brug af mundbind i den kollektive transport

Det er nu obligatorisk at anvende mundbind, når man skal med bus, tog eller anden form for kollektiv transport. Dog behøver børn op til 12 år ikke at benytte mundbind, og det samme gælder personer med vejrtrækningsbesvær eller nedsat bevidsthedsniveau og personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet.

Anskaffelsen af mundbind kan for nogen være en væsentlig økonomisk byrde. Derfor kan borgere, der modtager kontanthjælp, integrationsydelse eller er socialt udsatte, få udleveret gratis mundbind, hvis de skal bruge den kollektive transport. Det kan være bus, tog, flextrafik, taxa, færge eller andet.
 
Vordingborg Kommune udleverer gratis mundbind til eget forbrug i den kollektive transport. Vi udleverer mundbind følgende steder: 

Borgerservice Vordingborg, Algade 63, 4760 Vordingborg
Åbningstider:
Mandag - tirsdag 10-15
Onsdag lukket
Torsdag 10-17
Fredag 10-13

Borgerservice Møn, 
Møllebrøndstræde 12, 4780 Stege
Åbningstider:
Mandag - onsdag 12-16
Torsdag 12-17
Fredag 10-13

Borgerservice Præstø, Lindevej 45, 4720 Præstø
Åbningstider:
Mandag - onsdag 12-16
Torsdag 12-17
Fredag 10-13

Der udleveres desuden gratis mundbind i forbindelse med sygetransport m.m.

Boliger til selvisolation

Hvis du er smittet med covid-19, og du har svært ved at undgå nærkontakt med andre ikke smittede i dit hjem, kan du blive visiteret til en isolationsbolig, indtil du er rask igen. Isolationsboligen er spartansk indrettet.

For at blive visiteret til en isolationsbolig skal du være konstateret smittet med covid-19, men kun have ingen eller lette symptomer, så du kan klare dig selv.

Derudover skal du bo sammen med: - flere personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse eller - personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19 eller - personer, som har vanskeligt ved at følge anbefalingerne om isolation i hjemmet f.eks. på grund af sociale problemer.

Hvis du bliver visiteret til en isolationsbolig, skal du holde dig isoleret i den, det vil sige opholde dig i lejligheden og undgå kontakt med mennesker, som ikke er smittet. Derudover skal du selv gøre rent i boligen dagligt.

Isolationsboligen stilles gratis til rådighed, straks det er muligt, og du kan bo i den indtil 48 timer efter dine sidste symptomer eller til 7 dage efter den positive test, hvis du ikke har symptomer.

Hvis du har behov for en isolationsbolig, skal du henvende dig på telefon: 55 36 29 10 mellem kl. 10 og 12 på hverdage.

Hvis du står i en akut situation, må du opholde dig i din egen bolig, men holde størst mulig afstand til andre i din familie. Indtil du i telefontiden kan træffe visitationen, kan din familie eventuelt midlertidigt tage ophold uden for boligen.

Borger- og arbejdsmarked

Borgerservice holder fortsat åbent – dog med obligatorisk tidsbestilling
Selvom Vordingborg Kommune er underlagt skærpede Corona restriktioner, er det stadig muligt at komme i Borgerservice.
Dog skal du altid bestille tid i forvejen.

Vi henstiller til at alle henvendelser, som kan vente, udskydes.

Bestil tid i Borgerservice her.

Job- og Borgerservice Vordingborg - åbningstider

 • Mandag-tirsdag 10-15
 • Onsdag lukket
 • Torsdag 10-17
 • Fredag 10-13

Borgerservice Præstø og Møn - åbninstider

 • Mandag fra kl. 12-16
 • Onsdag fra kl. 13-17

Disse åbningstider træder i kraft fra mandag den 14.12.20. 

Øvrige afdelinger under Borger og Arbejdsmarked holder delvist åbent
Så mange medarbejdere som muligt arbejder hjemmefra, men der vil forsat være medarbejdere, som holder åbent rundt omkring da vi har funktioner som kræver fysisk tilstedeværelse.
Særligt tilbudsstederne vil prioritere at opretholde aktiviteter med fysisk fremmøde for de sårbare grupper. Øvrige grupper vil så vidt muligt blive tilbudt digital undervisning eller kurser.

Vi bestræber os på at kontakte de berørte borgere så hurtigt som muligt.

Er du i tvivl, om du skal/må fremmøde eller har du blot brug for at snakke med din vejleder i Jobcenteret er du meget velkommen til at ringe eller skrive.

Kommunens hovedomstilling er åbent som normalt på telefon 55 36 36 36.

 

Børn og Familie

BØRN OG FAMILIE HOLDER ÅBENT
Du kan kontakte Børn og Familie pr. telefon som sædvanligt.

 • Har du spørgsmål til dit barns sag, kan du ringe til dit barns sagsbehandler i Børn og Familie på tlf. 55 36 20 30. Her kan du også få hjælp, hvis du er i tvivl om, hvem I har som sagsbehandler.

 • Er du bekymret for et barn, skal du ringe på tlf. 55 36 20 30 indenfor almindelig åbningstid. Udenfor dette tidsrum skal du kontakte politiet på tlf. 55 35 14 48 eller 114.

 • Den Åbne Telefonrådgivning er for forældre, som har brug for råd og vejledning i forhold til en konkret udfordring. Læs mere om Den Åbne Telefonrådgivning her.

Dagtilbud og skoler

Alle elever skal undervises hjemmefra indtil den 7. februar 2021

Kære forældre

Regeringen har forlænget restriktionerne. 

Det betyder, at alle elever skal undervises hjemmefra. 

Det gælder for alle elever i 0.-10. Klasse. 

Jeres børn skal derfor undervises virtuelt.

Der kan være undtagelser, for elever som modtager specialundervisning, går i heltidsundervisning, eller i øvrigt modtager særligt tilrettelagt undervisning. 

Konkret vil jeres skoleafdelinger melde ud, hvordan den virtuelle undervisning skal foregå. Men som udgangspunkt er der virtuel undervisning svarende til 4 lektionerne dagen, for 0.-4. klasse, og 5 lektioner for de øvrige klasser. 

I bedes tjekke AULA hver dag, for at se eventuelle nyheder fra jeres afdeling. 

Hvis I har spørgsmål bedes I henvende jer til skolelederen, som kan hjælpe jer med konkrete svar for jeres afdeling. 

For eleverne i 0-4. Klasse vil der være nødpasning, for de elever, hvis forældre har brug for at få passet deres børn, så de kan varetage deres job i det offentlige eller private. 

Kommunale dagtilbud er åbne som sædvanligt. 

Med venlig hilsen

Charlotte G. Nielsen

Chef for dagtilbud og skole

Vordingborg kommune. 

 

AKTUELT FOR DAGTILBUD, SKOLER, SPECIALSKOLER SAMT SKOLEKLUBBER

Smittetrykket stiger i Vordingborg Kommune.

Som del af den delvise nedlukning af 38 kommuner, skal børn og unge fra 5. klasse på skoler og ungdomsuddannelser i Vordingborg Kommune fjernundervises. Nedlukningen gælder fra onsdag den 9. december og indtil videre frem til den 3. januar.
Børn i dagtilbud og skole til og med 4. klasse samt sårbare børn, kan fortsat komme af sted inden for åbningstiden.

Udgangspunktet er stadig, at børn, unge og voksne har et begrænset kontakt, holder afstand og husker god hygiejne. Daginstitutioner og skoler har et særligt fokus på ekstra hygiejne og på at sende personale, børn og elever hjem, hvis de har symptomer eller har været i nær kontakt med tilfælde af smitte.
Hvis du har børn og unge mennesker derhjemme, så hjælp dem med at overholde retningslinjerne - også i fritiden.

På børneintra og AULA orienteres om forhold i det enkelte dagtilbud og på den enkelte skole.

Hvornår skal børn blive hjemme ved sygdom?
Er dit barn syg eller fraværende, skal du melde det ind til daginstitutionen eller skolen, som du plejer.   
Er du i tvivl ved sygdom, så læs Sundhedsstyrelsens infoark om symptomer hos børn.
Læs mere om de nye tiltag 

Dagtilbud og skoler gør hvad de kan, for at minimere risikoen for smitte

 • Når du afleverer og henter dit barn, er det vigtigt, at du overholder sundhedsstyrelsens retningslinje om at holde afstand. Der kan være særlige forhold for det enkelte dagtilbud og skole, når du afleverer eller henter. Du kan få mere at vide på Børneintra/AULA.
 • Der vil blive gjort ekstra rent i dagtilbud og skoler.
 • Børn vil fortsæt være opdelt i mindre grupper.

Læs Vordingborg Kommunes procedurer for hygiejne omkring COVID- 19

 Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme – ikke i hænderne
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Hold god afstand til andre, når du færdes udenfor din egen grund
 • Har du symptomer – så bliv hjemme

Du kan også holde dig opdateret på coronasmitte.dk

Åben psykologisk telefonrådgivning

Ring 55 36 20 40

Den åbne rådgivning er for alle børn, unge og forældre eller jer der arbejder med børn og unge. Ring til os hvis der er behov for psykologisk sparring, råd eller vejledning.

Den telefoniske åbne rådgivning er bemandet af psykologer ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Rådgivningen er åben tirsdage kl. kl. 10-12 samt onsdage kl. 13-15.

Handicap og psykiatri

  • Det er muligt at besøge sine pårørende på de fleste botilbud, dog skal alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges, og pårørende skal anvende mundbind på fællesarealerne og overholde afstandskrav.
   Ledelsen på det enkelte tilbud kan beslutte midlertidigt at begrænse mulighederne for besøg, hvis der er et udbrud af COVID-19 på tilbuddet. Besøgsrestriktioner vil blive markeret ved tilbuddets indgange.
   Hvis et tilbud indfører besøgsrestriktioner, vil det stadig være muligt for beboere at modtage besøg i kritiske situationer.
  • Der er 18.01.21 indført besøgsforbud på Center for Socialpædagogiks botilbud på Sankelmarksvej. Lederen på tilbuddet kan kontaktes ved spørgsmål. 
  • Beskæftigelsestilbud er åbne og har fokus på at overholde afstandskrav, god hygiejne og hosteetikette - se stedernes opslag om brug af mundbind.
  • Dagtilbud og aktivitetstilbud holder indtil videre lukket og aktiviteterne foregår udendørs eller på botilbuddet.
  • Borgere i botilbuddet på Orehoved afvikler midlertidigt deres dagtilbuds-aktiviteter på Orehoved.
  • VSV (Vordingborgs Sociale Virksomhed) har åbent.
  • Alle væresteder er lukket for indendørsaktiviteter. 
  • STU i Center for Socialpædagogik og Autismecentret er åbne.
  • Fritidsaktiviteter som Ombold, svømning og træning er aflyst. 
  • Interne sociale arrangementer vurderes nøje og sundhedsmyndighedernes retningslinjer overholdes.
  • Socialpædagogisk støtte (§ 85 støtte) ydes, men foregår udendørs eller virtuelt, hvis det er muligt . 
  • Rådgivningen, mødregruppe og ungeaften i Center for Socialpsykiatri gennemføres som planlagt med respekt for afstandskrav og sundhedsmæssige retningslinjer.
  • Opsøgende besøg til borgere med psykiske udfordringer gennemføres som vanligt.
  • Synscentralen arbejder som vanligt. Der er dog ekstra opmærksomhed på kontakt til borgere i kommunerne Guldborgsund, Lolland og Næstved, da disse kommuner ikke er omfattet af de nye skærpede restriktioner.
  • Autismecentrets aflastningstilbud for børn på Abelsvej har åbent, men alle familier er blevet bedt om at overveje, om de ønsker at bruge aflastningstilbuddet i perioden med højt smittetryk i Vordingborg Kommune.
  • Sagsbehandlerne besøger borgere som vanligt - borgerne kontaktes før besøg, hvor Corona forholdsregler drøftes.
  • Afklaringsmøder i Socialpsykiatrien afholdes som vanligt.

  Læs mere om hvad Vordingborg Kommune gør for at undgå smitte blandt vores personale og brugere på hjemmesiden "Hvad gør vi for at undgå smitte".

 

 

Kultur og fritid

Kultur, idræts og fritidsfaciliteter 

Kulturinstitutioner i Vordingborg Kommune er lukket for offentligheden foreløbig frem til den 7. februar 2021. Det gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker, aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.

Lokaler, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, er også lukket for offentligheden. Det gælder blandt andet lege- og badelande, idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv.

Indendørsarealer i forlystelsesparker, zoologiske haver o.l. er også lukket. 

Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende indendørsarealer, der er lukket for offentligheden, før, under og efter udøvelse af deres idræt.

Udendørsaktiviteter 

Udendørsaktiviteter kan stadig gennemføres med følgende restriktioner:

 • Der er ikke mulighed for omklædning, da der ikke er adgang til omklædningsrum.
 • Forsamlingsforbuddet på op til 5 personer gælder alle aldersgrupper frem til den 28. februar. 
 • Reglerne om sektionsopdeling gælder stadig:

En gruppe skal være et selvstændigt arrangement.

Udendørs aktiviteter kan stadig gennemføres med følgende restriktioner:
- Der er ikke mulighed for omklædning, da der ikke er adgang til omklædningsrum.
- Forsamlingsforbuddet på 5 personer i alle aldersgrupper gælder stadig.
- Reglerne om sektionsopdeling gælder stadig:
En gruppe skal være et selvstændigt arrangement.
Dette indebærer desværre, at det ikke længere er tilladt at bruge én træner til at undervise et sektioneret hold f.eks. bestående af 15 personer i tre grupper af 5 personer på samme bane. Man må dog fortsat gerne opdele et hold i f.eks. tre grupper, hvis hver gruppe har egen træner og eget træningsforløb. OBS: Selvstændige træningsforløb betyder, at grupperne på samme bane ikke må lave samme øvelser på samme tid. En træner må KUN have ansvaret for aktiviteterne i én gruppe ad gangen (5 personer inkl. træner). Det betyder, at en træner IKKE må facilitere, kommunikere eller på anden måde lede flere hold, der er til stede samtidig.
Man kan altså stadig arbejde med sektionsopdelt træning i grupper på max 5 personer inkl. træner, såfremt det handler om separate hold med hver deres træner og hver deres selvstændige træningsforløb. Selvstændige træningsforløb betyder, at grupperne på samme bane ikke må lave samme øvelser på samme tid.

 

 

Plan & By og Byg, Land og Miljø

Afdelingerne har ikke åbent for personlig betjening.
Afdelingen for Plan og By kan kontaktes pr. mail planby@vordingborg.dk eller pr. telefon på 55 36 24 20.
Afdelingen for Byg, Land og Miljø kan kontaktes pr. mail tekpost@vordingborg.dk eller pr. telefon på 55 36 24 00.

Pleje og omsorg

Kære modtager af hjemmehjælp

 

Vaccination mod COVID-19 tilbydes nu til borgere, der modtager hjemmepleje – efter alder og førlighed

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vaccinationskalender.  Vi ved derfor ikke præcis, hvornår det bliver din tur. Det afhænger af, hvornår vaccine kommer til Region Sjælland.

Det er Region Sjælland, som indkalder til vaccination. Læs mere her https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/covid19/vaccine/Sider/saadan-bliver-du-indkaldt-til-vaccination.aspx og se vejledning nederst på siden.

Vaccinationen foregår på vaccinationscentre. Et af Region Sjællands vaccinationscentre ligger i Nykøbing F., et andet i Næstved.

Statens Serum Institut SSI tilbyder vaccination i eboks eller pr. brev og Region Sjælland orienterer Vordingborg Kommune om det antal vaccinationsdoser, der stilles til rådighed.

De mest sårbare borgere vaccineres først, og de første over 85-årige vaccineres lokalt på et midlertidigt vaccinationssted på Brænderigården i Vordingborg by d. 14. januar 2021.

De berørte har modtaget besked. Der vaccineres 105 over 85-årige.

Når de næste vaccinationsdoser kommer til landet, fortsættes med at vaccinere. Her hjælper medarbejderne i hjemmeplejen med at koordinere. Og administrationen i distriktet koordinerer bestilling af vaccination og kørsel for de, der ikke selv kan ved egen eller andres hjælp.

De, der kan klare transport uden hjælp fra Vordingborg Kommune, kan med fordel bestille vaccination selv, når de har fået besked i eboks eller pr. brev om, at det er deres tur.

Vordingborg Kommune tilbyder gratis kørsel til borgere, der modtager både praktisk hjælp og personlig pleje og på ingen måde kan transportere sig til et vaccinationssted ved egen kraft eller ved andres hjælp fx pårørende.

Beslutningen er truffet i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre d. 12. januar 2021. 

Bestilling af tid til vaccine online

Du bestiller tid via hjemmesiden www.vacciner.dk

 • Log på med dit NemId.
 • Klik på det grønne felt, ”Bestil tid”. 
 • Vælg hvilket vaccinationssted, du vil bestille tid på. 
 • Klik på den dato, du ønsker at bestille tid til. 
 • Klik på det klokkeslæt, du ønsker at blive vaccineret.
 • Gentag bestilling for 2. stik, da vaccinen kræver to stik.
 • Bekræft dine tider.

Hvis du oplever, at du ikke kan finde en ledig tid, opfordres du til at komme tilbage dagen efter. Der lægges løbende nye tider op, og alle der er blevet inviteret vil få mulighed for at blive vaccineret i den nærmeste tid.

Bestilling af tid uden NemID

Hvis du ikke har NemID, skal du ringe til Corona Callcenter, hvis du bor i Region Sjælland på

Telefon 70 20 42 33, alle dage kl. 9-12 og kl. 13.00-19.30

Læs mere på https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/covid19/vaccine/Sider/tidsbestilling-til-vaccination.aspx

Venlig hilsen

Susanne Johansen

Ældrechef

 

Sundhed

OBS: Mundbring skal bruges på sundhedscentrene. 

CENTER FOR RUSMIDLER

 • Center for Rusmidler er åben for rådgivning og behandling – både ved fysisk fremmøde eller via telefon eller video.
 • Center for Rusmidler modtager alle typer henvendelser på tlf. 5536 4000.
 • Det er muligt at møde fysisk op i Center for Rusmidler på adressen Sankelmarksvej og aftale tid til en samtale. Undtaget herfra er dog:
  - Personer, der har symptomer på eller er smittet med Covid-19.
  - Udsatte personer med kroniske sygdomme fx  KOL, dårligt reguleret diabetes, hjerte/karsygdom, hjemløse m.v. samt ældre personer. Sidstnævnte tilbydes telefoniske eller videosamtaler samt gåture-samtaler (walk and talk). Ring på 55 36 40 00 for mere information.
 • Alle, der modtager medicinsk rusmiddelbehandling, kan få udleveret medicin i Center for Rusmidler. Dog skal alle anvisninger og hygiejneforhold følges nøje i forbindelse med medicinudlevering.
 • Alle gruppeaktiviteter er størrelsesmæssigt reduceret.


SUNDHEDSPLEJEN

 • Sundhedsplejen tilbyder hjemmebesøg til alle spæd og småbørn og enkelte besøg kan være i konsultation efter aftale med sundhedsplejersken. Vi følger Sundhedsstyrelsens hygiejniske retningslinjer og bruger derfor de anbefalede værnemidler i hjemmebesøget og ved undersøgelse af barnet.
 • Har du spørgsmål om dit barns sundhed og trivsel, kan du ringe til din sundhedsplejerske.
 • Vi tilbyder sundhedsundersøgelser og sundhedssamtaler på skolerne eller på de kommunale sundhedscentre.
 • Alle Sundhedsplejens gruppetilbud er desværre aflyst frem til marts måned.

TANDPLEJEN

 • Tandplejen er åben for almindelig vejledning og akutte henvendelser indenfor almindelig åbningstid (kl. 8-15) på tlf. 55 36 37 90 og på tandplejen@vordingborg.dk
 • Al henvendelse skal ske pr. telefon eller mail. Personligt fremmøde er kun muligt ved forudgående aftale.
 • Akutte situationer vurderes og håndteres individuelt - ofte efter modtagelse af foto / videooptagelse.
 • Ved fremmøde i Tandplejen skal man være rask og have været uden symptomer i 48 timer (influenzalignende symptomer etc.).
 • Der henstilles til, at man først møder op i Tandplejen 2 minutter før aftalt tid, så der ikke er så mange i ventearealet
 • Der anvises venteplads indendørs (OBS - her skal alle over 12 år bære mundbind eller visir) eller udendørs.
 • Ved undersøgelser/ behandlinger må kun en forælder (ingen søskende eller andre) gå med ind på klinikken og skal være iført mundbind og handsker.
 • Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer er personalet iklædt værnemidler i forhold til den opgave, der skal udføres.

TRÆNING & REHABILITERING

 • Tilbyder fortsat sundhedsfaglige indsatser, dog med tilpasninger på grund af fokus på smittereduktion i form afstand og hygiejne. Alle tilpasninger laves på baggrund af en individuel og faglig vurdering
 • Alle borgere med en genoptræningsplan eller en §86 ansøgning tilbydes fysisk fremmøde til 1. undersøgelse. På baggrund af undersøgelsen planlægges det videre forløb. I tilfælde, hvor fysisk fremmøde ikke er relevant (borgeren er svækket/nervøs for fysiske fremmøde/andet), kan genoptræningsforløbet opstartes via telefon- eller videokonsultation
 • Patientskoler til borgere med følgende diagnoser: KOL, kræft, diabetes og rygsmerter er reduceret svarende til, at holdaktiviteterne er i bero. Der tilbydes dog afklarende sundhedssamtaler med fysisk fremmøde eller telefonkonsultation til alle henvist borgere, hvorefter videre forløb planlægges
 • På børneområdet modtages alle former for henvendelser og de fleste aktiviteter afholdes. Enten ved fysisk fremmøde eller via telefon- eller videokonsultation.
 • Der tilbydes pt. flere former for aktiviteter/træning: Telefon- eller videokonsultationer, selvtræning, individuelle forløb, hjemmetræning eller holdtræning
 • Træningstid- og hyppighed er pt. reduceret, ligesom holdstørrelser er reduceret. En del af træningen kan foregå i uderummet
 • Telefon- og videokonsultationer bruges, når det vurderes at være tilstrækkeligt i forhold til den aktuelle coronasituation
 • Pårørende har ikke mulighed for at deltage eller vente hos Træning og Rehabilitering, med mindre der er lavet særlig aftale om det på forhånd
 • Man må først møde op tidligst 5 minutter før aftalt mødetidspunkt, og der er begrænset plads i ventefaciliteterne
 • Der skal bæres mundbind på fællesarealerne (gang- og ventefaciliteter) og der skal overalt holdes mindst 2 meters afstand til de øvrige borgere

 
RYGESTOPKURSER

 • Rygestopkurser afvikles igen som normalt, dog med reduceret deltagerantal.
 • Hvis man er i særlig risikogruppe, er der mulighed for individuelt telefonisk eller virtuelt forløb.
 • Rygestopkurserne annonceres både på vordingborg.dk/rygestop og i lokalaviserne.

BEVÆGELSESTURE MED NATURVEJLEDER I SUNDHED

ØVRIGE AKTIVITETER PÅ SUNDHEDSCENTRENE I STEGE, VORDINGBORG OG PRÆSTØ MULTICENTER

STEGE SUNDHEDSCENTER

 • Røntgen, jordemoderfunktionen og praktiserende læger kører som normalt. 

VORDINGBORG SUNDHEDSCENTER

 • Jordemoderfunktionen, praktiserende læger og lægevagten kører som normalt.

Hold dig i øvrige orienteret på Region Sjællands hjemmeside her.


KRAFTIG ANBEFALING - HOLD DIG I GANG

En lang række aktiviteter er lige nu udsat eller aflyst. Men det er vigtigt, at du holder dig i gang. For langt de fleste af os er bevægelse en afgørende og vigtig del i hverdagen og i et trænings- eller genoptræningsforløb. Derfor anbefaler vi kraftigt, at alle, der har mulighed for det, fortsætter med at lave fysisk aktivitet.

Trafik og Ejendomme

 • Alle driftsopgaver er indstillet fra onsdag den 9. december 2020
 • Vej- og vinterberedskab opretholdes. Det betyder, at sker der noget akut, så vil det blive løst. Bliver det frost- og/eller snevejr, så vil vinterberedskabet være på arbejde.
 • De offentlige toiletter vil være åbne indtil den 23. december 2020.
 • Offentlige skraldespande vil blive tømt.
 • Vi understøtter erhvervslivet, og arbejder fortsat med vores bygge- og anlægsopgaver.
 • Vores rengøringsmedarbejdere arbejder på højtryk med rengøring på skoler, i børnehaver, på plejehjem, på sundhedscentrene, samt andre kommunale bygninger. 

Kørselskontoret

 • Kørselskontoret er åbent og kontaktes som sædvanlig på 5536 2560 i telefonåbningstiden.
 • Den visiterede kørsel til ældrecentre, genoptræning og øvrige institutioner er stadig mulig, dog med de begrænsninger, som er ønsket af institutionerne.
 • Kørsel til lægebehandling er stadig mulig for borgere, som er visiteret til denne kørsel.
 • Alle skolebusruter er aflyst, foreløbig til og med den 5. februar 2021.
 • De offentlige busser kører normalt, dog med begrænsninger på antal passagerer i køretøjet.
 • Handicapkørsel og Flextur bestilles og kører normalt, dog med begrænsninger på antal passagerer i køretøjet.
 • Der skal benyttes mundbind eller visir overalt i den kommunale visiterede kørsel, samt i de offentlige busser og med Flextur og Flexhandicap.

Kommunal kørsel til vaccination for Covid-19
Alle henvendelser om vaccination og gratis befordring skal ske til Hjemmeplejen på telefon  5536 2910. Der er åbent for henvendelse på alle hverdage kl. 10-12.

Tirsdag den 12. januar besluttede Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre at tilbyde gratis befordring til vaccination for Covid-19 til borgere, der modtager både praktisk hjælp og personlig pleje, og som ikke selv kan transportere sig til vaccinationsstedet eller få pårørende til at køre sig.

 

Hvad gør vi for at undgå smitte?

Vordingborg Kommune har fokus på at minimere smittespredningen af Coronavirus blandt vores medarbejdere og brugere af vores institutioner, skoler, plejecentre mv.

Vi følger Sundhedsmyndighedernes udmeldinger tæt og justerer løbende vores arbejdsgange og information til vores medarbejdere og brugere efter Sundhedsstyrelsens vejledninger. Følg med på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Vores ansatte er grundigt informeret om situationen via deres ledere og på kommunens intranet. Alle institutioner har informeret deres brugere om situationen med plakater og med direkte vejledning. Vordingborg Kommune følger Sundhedsstyrelsens vejledning om afholdelse af arrangementer.

 • Vordingborg Kommunes medarbejdere tager alle forholdsregler for at hindre smittespredning.
 • Personalet på social- og sundhedsområdet har særligt fokus på at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for sundhedspersonalet i hjemmepleje, på plejecentre og på bosteder.
 • Alle hygiejniske forholdsregler følges.
 • Der anvendes værnemidler som handsker, masker og forklæder, når de syge plejes.
 • Der disponeres så lageret af værnemidlerne holder længst muligt.
 • Personale der har været i kontakt med smittede er instrueret i at udvise særlig opmærksomhed på deres egen sundhedstilstand. Dvs. om de har feber, hoste eller andre symptomer på at være smittet.
 • Personalet bliver hjemme, hvis de er syge. Ellers møder de på arbejde.

Familie og bekendte anbefales at ringe til de ældre og sårbare frem for at møde op i deres hjem. Det vil hjælpe med til at undgå smittespredning hos de sårbare grupper i samfundet.

Det anbefales at aftale, hvorledes kontakten kan foregå på bedst mulige vis hos de ældre og sårbare som ikke kan ringe op selv.

Vi opfordrer alle til at tage hensyn og passe på hinanden, særligt når det gælder besøg hos ældre, kronisk syge eller andre sårbare patientgrupper.

Macro alias: IFrame

Gode råd til bedre trivsel under corona

11 gode råd
Corona-situationen påvirker manges trivsel og mentale sundhed. Derfor har Sundhedsstyrelsen lavet 11 gode råd til, hvordan du selv kan styrke din trivsel og mentale sundhed under corona-udbruddet:
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Gode-raad-til-trivsel-og-mental-sundhed

Gode råd særligt til familier med børn og unge med psykisk sårbarhed
Sundhedsstyrelsen har udgivet en række særlige råd til familier med børn og unge med psykisk sårbarhed:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Pjece_-Gode-raad-til-familier-med-boern-og-unge-med-psykisk-saarbarhed

Meld dig til Corona-nødberedskabet

Hvis dit barn er bekymret for Coronavirus

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan forældre finde gode råd til, hvordan man kan tale med sine børn om Coronavirus.

Sundhedsstyrelsen har også produceret to film målrettet børn i skolealderen, som indeholder information om Corona. Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Det Nationale Sorgcenter har oprettet en hotline som både bekymrede børn og unge og deres forældre kan ringe til. Den nye hotline er åben alle dage fra klokken 9-16 Telefon: 69 16 16 67. Læs mere på Det Nationale Sorgcenters hjemmeside

Forslag til oplevelser, aktiviteter og bevægelse

Masser af oplevelser og aktiviteter. Brug dem - og husk forholdsreglerne

Internettet bugner lige nu med gode idéer til, hvad både børn, unge, voksne og familier kan foretage sig i denne særlige situation.

Der dukker nye, gode og kreative idéer op minut for minut. Du kan finde mange ved at søge efter idéer til aktiviteter på Google eller ved at kigge rundt på de sociale medier. Flere af kommunens lokale medier har også lokale forslag.

"Ture med afstand"
Kommunens naturvejledere har lavet en masse forslag til nye, gode udeoplevelser over hele kommunen. Der er noget for alle - både børn, voksne, barnevognschauffører og kørestolsbrugere. Du finder dem her.

Gode links til bevægelse
Bevægelse er vigtigt - særligt under den nuværende coronasituation. Her kan du finde links med inspiration til god bevægelse.

Kroppen på toppen (0-6 år og familier)

Dansk Skoleidræt (6-16 år)

Bevæg dig for livet (16+ år)

DGI hjemmetræning (16+ år)

Flere patientforeninger har også lavet tips til øvelser, som frit kan benyttes af alle:
Diabetesforeningen
Hjerteforeningen
Lungeforeningen (åndedrætsøvelser)
Ældresagen

Husk anbefalingerne – og undgå smitte
Her er myndighedernes vigtigste anbefalinger, hver gang du forlader hjemmet:

• Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 
• Host eller nys i dit ærme – ikke i hænderne
• Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
• Hold god afstand til andre, når du færdes udenfor din egen grund
• Har du symptomer – så bliv hjemme!

Hjælp til virksomheder

Økonomisk krisehjælpe til Corona-ramte virksomheder

Kommunalbestyrelsen har besluttet at fremrykke bygge- og anlægsprojekter for 15,5 mio. kroner i 2020.

 

Vordingborg Erhverv tilbyder akut rådgivning til virksomheder, der er ramt af den igangværende krise. Gennem Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg tilbydes et gratis rådgivningsforløb, som skal sikre din virksomheds overlevelse og drift.

 Eller kontakt Vordingborg Erhverv på telefon 55 34 03 93 eller mail: info@vordingborgerhverv.dk

 

Vigtig information og hjælp på virksomhedsguiden.dk

På virksomhedsguiden.dk finder du vigtig information og hjælp til virksomheder om coronavirus/covid-19.

 

Læs også: