Spring til indhold

Høringer og annonceringer

Landzonetilladelser

Klagefristen løber fra den 20. september til den 18. oktober 2023

Klagefristen løber fra den 14. september til den 12. oktober 2023

Klagefristen løber fra den 12. september til den 10. oktober 2023

Klagefristen løber fra den 8. september til den 6. oktober 2023

Klagefristen løber fra den 6. september til den 4. oktober 2023

Klagefristen løber fra den 5. september til den 3. oktober 2023

Klagefristen løber fra den 31. august til den 28. september 2023

Klagefristen løber fra den 28. august til den 25. september 2023

Klagefristen løber fra den 24. august til den 24. september 2023

Miljøvurdering

Klageperioden løber fra den 13. september til den 11. oktober 2023

Klageperioden løber fra den 12. september til den 10. oktober 2023

Klageperioden løber fra den 7. september til den 5. oktober 2023

Klageperioden løber fra den 1. september til den 29. september 2023

  • Lokalplan R 05.06.01 og Kommuneplantillæg nr. 15 skal ikke miljøvurderes

Klageperioden løber fra den 21. august til den 18. september 2023

Planer

Ideer og forslag

  • Ingen aktuelle

PLANER I FORSLAg

I høring fra den 13. september til den 11. oktober 2023

I høring fra den 21. august til den 19. september 2023

VEDTAGNE PLANER

  • Ingen aktuelle

Vandindvinding

Havne

STRATEGI FOR OFF-SHORE ERHVERV I KLINTHOLM HAVN

Klima- og Teknikudvalget har onsdag den 07. juni 2023 besluttet, at sende sagen "Strategi for off-shore
erhverv i Klintholm Havn i offentlig høring.
Ønsker du at afgive et høringssvar, så skal vi modtage det inden den 17. juli 2023 kl. 08:00. Høringssvaret sendes til: havneplan@vordingborg.dk 

Sagsfremstilling - Strategi for off-shore erhverv i Klintholm Havn
Strategi for off-shore erhverv i Klintholm Havn
Hvidbog

TAKSTER
Den 26. april 2023 er der udsendt høring til Havnerådet, om udkast til takster for lystbådehavnene. 
Høringsfristen udløber den 24. maj 2023 kl. 12:00. Høringen skal behandles i medlemmernes bagland.
Udkast til takster sendes, sammen med Vordingborg Kommunes øvrige takster, i offentlig høring efter sommerferien. 

Udkast til takster i lystbådehavne 2024
Udkast til takster for erhverv i lystbådehavne 2024