Spring til indhold

Høringer og annonceringer

Både- og badebroer

Klagefristen løber fra den 30. juni til den 28. juli 2022.

Landbrug

Klagefristen løber fra den 29. juli til og med den 26. august 2022.

Klagefristen løber fra den 26. juli til og med den 23. august 2022.

Klagefristen løber fra den 11. juli til og med den 8. august 2022.

Landzonetilladelser

Klagefristen løber fra den 10. august til den 7. september 2022

Klagefristen løber fra den 9. august til den 6. september 2022

Klagefristen løber fra den 5. august til den 2. september 2022

Klagefristen løber fra den 3. august til den 31. august 2022

Klagefristen løber fra den 22. juli til den 19. august 2022

Klagefristen løber fra den 18. juli til den 15. august 2022

Nedrivning

Jf. Kommuneplan kan der ikke meddeles tilladelse til nedrivning af en høj bevaringsværdig bygning, før ansøgningen har været i offentlig høring.

Aktuelle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninge

Indsigelser skal foreligge senest den 22 juni 2022 kl. 23:59

Indsigelser skal foreligge senest den 17. juni 2022 kl. 23:59

Indsigelser skal sendes til Vordingborg kommune på:
planby@vordingborg.dk  eller som almindelig post til Vordingborg Kommune, Afdeling for Plan og By, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk. 

Planer

PLANER I FORSLAG

I høring fra den 1. august til den 3. oktober 2022

--------------------------------  O  ------------------------------

I høring fra den 1. august til den 31. august 2022

--------------------------------  O  ------------------------------

I høring fra den 13. juni til den 8. august 2022

--------------------------------  O  ------------------------------

VEDTAGNE PLANER

  • Ingen i øjeblikket

Vandløb og søer