Spring til indhold

Høringer og annonceringer

Landzonetilladelser

Klagefristen løber fra den 25. maj til den 23. juni 2022

Klagefristen løber fra den 24. maj til den 22. juni 2022

Klagefristen løber fra den 20. maj til den 17. juni 2022

Klagefristen løber fra den 16. maj til den 13. juni 2022

Klagefristen løber fra den 12. maj til den 9. juni 2022

Klagefristen løber fra den 10. maj til den 7. juni 2022

Klagefristen løber fra den 5. maj til den 2. juni 2022

Klagefristen løber fra den 3. maj til den 31. maj 2022

Klagefristen løber fra den 2. maj til den 30. maj 2022

Klagefristen løber til og med 27. maj 2022.

Klagefristen løber fra 27. april 2022 til og med 25. maj 2022

Nedrivning

Jf. Kommuneplan kan der ikke meddeles tilladelse til nedrivning af en høj bevaringsværdig bygning, før ansøgningen har været i offentlig høring.

Aktuelle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninge

Indsigelser skal foreligge senest den 22 juni 2022 kl. 23:59

Indsigelser skal foreligge senest den 17. juni 2022 kl. 23:59

Indsigelser skal sendes til Vordingborg kommune på:
planby@vordingborg.dk  eller som almindelig post til Vordingborg Kommune, Afdeling for Plan og By, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk. 

Planer

Nyopførelse af Havneslottet i kunstnerisk fortolkning

Vordingborg Kommune har modtaget en henvendelse fra en lokal borger, der ønsker at donere en kunstnerisk fortolkning af det gamle Havneslot i form af en 1:1 opførelse af værket på den tidligere placering på Stege Havn.

Spørgsmål vedr. projektet kan rettes til projektejer Steffen Steffensen – på mail eller tlf. 26 16 89 93

Spørgsmål vedr. myndighedsarbejdet kan rettes til planlægger Kevin Lars Kristensen – på mail eller tlf. 55 36 24 38.

Bemærkninger, ideer og forslag til projektet kan sendes til Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg (mærk kuverten ”Forslag til projekt, Havneslottet) eller til mail.

Høringsperioden løber fra den 17. marts 2022 til og med den 12. maj 2022.

--------------------------------  O  ------------------------------

PLANER I FORSLAG

I høring fra den 2. maj til den 27. juni 2022

Der afholdes informationsmøde d. 19. maj kl. 17:00 i Ørslev Egnshus.

--------------------------------  O  ------------------------------

VEDTAGNE PLANER

Klagefristen udløber den 01.06.2022 kl. 23:59

Klagefristen udløber den 30. maj 2022 kl. 23:59

Klagefristen udløber den 6. maj 2022 kl. 23:59

Klagefristen udløber den 5. maj 2022 kl. 23:59