Spring til indhold

Høringer og annonceringer

Landzonetilladelser

Klagefristen løber fra den 22. oktober til den 19. november 2021

Klagefristen løber fra den 20. oktober til den 17. november 2021

Klagefristen løber fra den 19. oktober til den 16. november 2021

Klagefristen løber fra den 15. oktober til den 12. november 2021

Klagefristen løber fra den 12. oktober til den 9. november 2021

Klagefristen løber fra den 7. oktober til den 4. november 2021

Klagefristen løber fra den 5. oktober til den 5. november 2021

Klagefristen løber fra den 30. september til den 28. oktober 2021

Miljøvurdering

Høringsperioden løber fra den 13. oktober til den 27. oktober 2021

Klagefristen løber fra den 13. oktober til den 10. november 2021

Klagefristen løber fra den 7. oktober til den 4. november 2021

Klagefristen løber fra den 6. oktober til den 3. november 2021

Klagerfristen løber fra den 4. oktober til den 2. november 2021

Klagefristen løber fra den 30. september til den 27. oktober 2021

Klagefristen løber fra den 10. september til den 11.oktober 2021

Klagefristen løber fra den 6. september til den 1. november 2021

Klagefristen løber fra den 30. august til den 25. oktober 2021

Klagefristen løber fra den 24. september til den 27. oktober 2021
(Klagefristen er på hjemmesiden forlænget fra den 24. oktober til den 27. oktober 2021, da den ikke kunne publiceres den 24. oktober 2021)

Planer

idefase

  • Ingen aktuelle

PLANER I FORSLAG

I høring fra den 5. oktober til den 19. oktober 2021

I høring fra den 6. september til den 1. november 2021

I høring fra den 30. august til den 25. oktober 2021

Høringssvar kan sendes til:

Afdelingen for Plan og By eller til Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Spørgsmål ved risikostyringsplanen rettes til Afdelingen for Plan og By eller på telefon 55 36 24 14 til Klimakoordinator Karsten Kolle

--------------------------------  O  ------------------------------

VEDTAGNE PLANER

Klagefristen løber fra den 30. september til den 28. oktober 2021 kl. 23:59

Klagefristen løber fra den 13. september til den 11. oktober 2021 kl. 23:59

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.:

Takster Lystbådehavne 2021

Takstblad for Vordingborg Kommunes lystbådehavne er lige nu i høring. 
Hvis du har bemærkninger, så skal vi modtage dem inden den 5. juli 2021 kl. 08:00 på bkch@vordingborg.dk - I emnefeltet bedes du skrive: Høringssvar takstblad 2022 og hvem du repræsentere.

Udkast - Takstblad 2022 - Lystbådehavne

Udkast - Takstblad 2022 - Erhverv