Spring til indhold

Høringer og annonceringer

Nedrivning

Jf. Kommuneplan kan der ikke meddeles tilladelse til nedrivning af en høj bevaringsværdig bygning, før ansøgningen har været i offentlig høring.

Aktuelle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger

Indsigelser skal foreligge senest den 24. marts 2023 kl. 23:59

Indsigelser skal sendes til Vordingborg kommune på:

planklima@vordingborg.dk  eller som almindelig post til Vordingborg Kommune, Afdeling for Plan og Klima, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk. 

Planer

Ideer og forslag

I høring fra den 21. februar til den 13. april 2023

Hvis du har kommentarer, ideer eller projektforslag til vedvarende energianlæg, så skal du sende dem til Vordingborg Kommune.

Har du spørgsmål til planlægningen, kan du kontakte Karsten Kolle på tlf. 55 36 24 14 eller på mail

PLANER I FORSLAg

I høring fra den 2. marts til den 2. april 2023

VEDTAGNE PLANER

Klagefristen løber fra den 16. marts til den 13. april 2023 kl. 23:59

Klagefristen løber fra den 8. marts til den 5. april 2023 kl. 23:59

 

Tilpasning af dagtilbudskapaciteten

Forslag til tilpasning af dagtilbudskapaciteten er i høring

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 14. december 2022 at sende et forslag til tilpasning af dagtilbudskapaciteten i høring (sag nr. 17).

Forslaget forventes behandlet i Børne- og Familieudvalget den 5. april, i Økonomiudvalget den 19. april og i Kommunalbestyrelsen den 26. april 2023.

I høringsperioden afklares lokale løsninger omkring etablering af naturbørnehaver mv, jf. Børne- og Familieudvalgets anbefaling af d. 30. november.

Alle er velkomne til at indgive høringssvar i den fastsatte høringsperiode.

Høringssvar sendes til: dagtilbudsikker@vordingborg.dk, senest den 2. februar 2023.
Vi opfordrer til, at høringssvar fremsendes som Word dokumenter, da alle høringssvar vil blive samlet i et fælles bilag i forbindelse med den politiske behandling.

Vi gør venligst opmærksom på, at det er en offentlig høring, med dertilhørende GDPR-regler.

Se Forslag om tilpasning af dagtilbudskapaciteten

For yderligere bilag og baggrundsmateriale, der er udarbejdet undervejs i processen omkring et bæredygtigt skolevæsen, henvises til hjemmesiden https://bæredygtige-dagtilbud-og-skoler.vordingborg.dk, hvor alt materiale ligger tilgængeligt for alle interesserede.