Spring til indhold

Høringer og annonceringer

Landzonetilladelser

Klagefristen løber fra den 17. april til den 15. maj 2024

Klagefristen løber fra den 9. april til den 7. maj 2024

Klagefristen løber fra den 22. marts til den 19. april 2024

Natur

Natura 2000-handleplaner for 3. planperiode (2022-2027)

  • I perioden 3. marts – 28. april 2024 er kommunens forslag til Natura 2000 handleplaner for 3. planperiode (2022-2027) i offentlig høring.
  • Høringssvar som angår Natura 2000 område nr. 168, 169, 180 eller 183 skal sendes til: natur@vordingborg.dk
  • Høringssvar som angår Natura 2000 område nr. 171, 172 eller 181 skal sendes til Miljøstyrelsen via dette LINK 
  • Efter politisk behandling af indkomne høringssvar forventes de endelige handleplaner vedtaget og godkendt inden 3. juli 2024.

Høringsperioden er fra den 3. marts til den 28. april 2024

Nedrivning

Jf. Kommuneplan kan der ikke meddeles tilladelse til nedrivning af en høj bevaringsværdig bygning, før ansøgningen har været i offentlig høring.

Aktuelle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger

Indsigelser skal foreligge senest den 03. maj 2024 kl. 23:59

Indsigelser skal foreligge senest 17. april 2024 kl. 23:59

Indsigelser skal sendes til Vordingborg kommune på: planklima@vordingborg.dk  eller som almindelig post til Vordingborg Kommune, Afdeling for Plan og Klima, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk. 

Planer