Spring til indhold

Høringer og annonceringer

Både- og badebroer

Klagefristen løber fra den 18. januar til den 15. februar 2022.

Klagefristen løber fra den 11. januar til den 8. februar 2022.

Landbrug

Høringsfristen løber fra 18. januar til 16. februar 2022

Hvis du har bemærkninger til et af udkastene skal de fremsendes til Vordingborg kommune på Landbrug@vordingborg.dk. eller til Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg, Afd. for Vej, Natur og Miljø att. Landbrug. Bemærkningerne skal være skriftligt.

---------------------------------------- O -----------------------------------

Hvis du har bemærkninger til udkastet skal de fremsendes til Vordingborg kommune inden den 7. februar 2022 til Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg, Afd. for Vej, Natur og Miljø att. Landbrug, eller på Landbrug@vordingborg.dk. Bemærkningerne skal være skriftligt.

Vi skal gøre opmærksom på, at kommunen ikke har mulighed for at inddrage forhold på ejendommen, som ligger under andre myndigheders kompetenceområde.

Vær opmærksom på, at der i udkastet er markeret forskellige steder med $ samt farvet gult, dette er anvendt i udkastet for at steder, der skal ændres i endelig afgørelse nemt kan fremsøges, og vil blive slettet i endelig afgørelse, ligesom bilagsdokumenterne vil samlet, når den endelige afgørelse meddeles.

Landzonetilladelser

Klagefristen løber fra den 14. januar til den 12. februar 2022

Klagefristen løber fra den 14. januar til den 11. februar 2022

Klagefristen løber fra den 13. januar til den 11. februar 2022

Klagefristen løber fra den 12. januar til den 10. februar 2022

Klagefristen løber fra den 11. januar til den 8. februar 2022

Dokumenterne er udskiftet, da klagefristens udløb var sat til 3. februar 2022, nu rettet til 7. februar 2022

Klagefristen løber fra den 10. januar til den 7. februar 2022

Klagefristen løber fra den 10. januar til den 7. februar 2022

Klagefristen løber fra den  6. januar til den 3. februar 2022

Klagefristen løber fra den 05. januar til den 2. februar 2022

Klagefristen løber fra den 22. december 2021 til den 19. januar 2022

Klagefristen løber fra den 22. december 2021 til den 21. januar 2022

Klagefristen løber fra den 21. december 2021 til den 18. januar 2022 

Klagefristen løber fra den 20. december 2021 til den 17. januar 2022

Miljøvurdering

Klagefristen løber fra den 14. januar til den 11. februar 2022

Klagefristen løber fra den 10. januar til den 7. februar 2022

---------------------------------------- O -----------------------------------

I høring fra den 4. januar til den 1. marts 2022 kl. 23:59

Høringssvar kan sendes til:

Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg, mærk kuverten ”Sukkerfabrikken Møn”

eller

send en mail, skriv ”Sukkerfabrikken Møn” i emnefeltet.

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til Vordingborg Kommune og Kystdirektoratet.

 • Miljøkonsekvensrapport og §25 tilladelse:
  Helle Voss Marker tlf. 5536 24 49, eller send en mail
 • Lokalplan og kommuneplantillæg:
  Andreas Munksgaard Weir tlf. 55 36 24 07, eller send en mail
 • Tilladelse til feriehuse på pæle, træbro/pier, strand, badeanstalt mm. og miljøkonsekvensrapport Kystdirektoratet: Thomas Larsen, send en mail

Hvis Corona restriktionerne tillader det, afholder vi borgermøde om projektet torsdag den 27. januar kl. 19.00-21.00 i Moena Mønshallerne, Platanvej 40, 4780 Stege.

Borgermødet kræver tilmelding grundet Corona og forplejning. Det kan ske frem til mandag den 25. januar kl. 15.00 – send os en tilmelding på mail

---------------------------------------- O -----------------------------------

Klagefristen løber fra den 17. december 2021 til den 14. januar 2022

Nedrivning

Jf. Kommuneplan kan der ikke meddeles tilladelse til nedrivning af en høj bevaringsværdig bygning, før ansøgningen har været i offentlig høring.

Aktuelle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninge

Indsigelser skal foreligge senest 24. februar 2022 kl. 23.59

Indsigelser skal sendes til Vordingborg kommune på:
planby@vordingborg.dk  eller som almindelig post til Vordingborg Kommune, Afdeling for Plan og By, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk. 

Planer

Affaldsplan

 Høringsperioden er 8 uger fra den 26. november 2021 til den 21. januar 2022

Høringssvar kan sendes til:

Affaldsgruppen eller til Vordingborg Kommune, Affaldsgruppen, Afdeling for Byg, Land og Miljø, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg

--------------------------------  O  ------------------------------

PLANER I FORSLAG

I høring fra den 4. januar til den 1. marts 2022 kl. 23:59

Høringssvar kan sendes til:

Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg, mærk kuverten ”Sukkerfabrikken Møn”

eller

send en mail, skriv ”Sukkerfabrikken Møn” i emnefeltet.

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til Vordingborg Kommune og Kystdirektoratet.

 • Miljøkonsekvensrapport og §25 tilladelse:
  Helle Voss Marker tlf. 5536 24 49, eller send en mail
 • Lokalplan og kommuneplantillæg:
  Andreas Munksgaard Weir tlf. 55 36 24 07, eller send en mail
 • Tilladelse til feriehuse på pæle, træbro/pier, strand, badeanstalt mm. og miljøkonsekvensrapport Kystdirektoratet: Thomas Larsen, send en mail

Hvis Corona restriktionerne tillader det, afholder vi borgermøde om projektet torsdag den 27. januar kl. 19.00-21.00 i Moena Mønshallerne, Platanvej 40, 4780 Stege.

Borgermødet kræver tilmelding grundet Corona og forplejning. Det kan ske frem til mandag den 24. januar kl. 15.00 – send os en tilmelding på mail

--------------------------------  O  ------------------------------

VEDTAGNE PLANER

Klageperioden løber fra den 18. januar til den 14. februar 2022 kl. 23:59

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.:

Takster Lystbådehavne 2021

Takstblad for Vordingborg Kommunes lystbådehavne er lige nu i høring. 
Hvis du har bemærkninger, så skal vi modtage dem inden den 5. juli 2021 kl. 08:00 på bkch@vordingborg.dk - I emnefeltet bedes du skrive: Høringssvar takstblad 2022 og hvem du repræsentere.

Udkast - Takstblad 2022 - Lystbådehavne

Udkast - Takstblad 2022 - Erhverv

Vandløb og søer

Høringen løber fra den 11. januar til den 8. februar 2022

Klagefristen løber fra den 11. januar til den 8. februar 2022

Bemyndigelsen løber den 1. januar til den 1. april 2022

Klagefristen løber fra den 20. december 2021 til den 17. januar 2022