Spring til indhold

Vores grønne arealer

Dynamisk Driftsplan har til formål at inddrage borgere i Vordingborg Kommune. Hensigten med metoden er at flytte beslutninger og ønsker for udvikling af grønne arealer, ud af administrationen og hen til borgerne, til lokalfora og til grundejerforeninger, som bor og lever nær disse grønne områder. For at skabe nogle klare retninger for fagligheden og udviklingsmuligheder, blev de 4 temaer; Lad naturen råde, Storbyens forhave, Den lysåbne skov, Aktivitet og bevægelse, udgangspunkt for afstemning.

Efter en succesfuld deltagelse fra ca. 1500 borger i Vordingborg Kommune, blev det tydelige resultat af afstemningen, at der skulle skabes mere plads til biodiversiteten, gennem temaet ”Lad naturen råde”. Plan og tema fik politisk tilslutning i april, og sidenhen er der ændret i driften af de grønne områder i kommunen, hen imod netop mere biodiversitet. At så mange borgere tog imod tilbuddet om at få deres stemme hørt, anses som en succes og stor tilfredshed.

Det betyder at alle ansatte i den grønne del af driften, skulle ”skoles” i at tænke anderledes i udførsel af deres ellers kendte rutiner og arbejde. Desuden har mange borgere efterfølgende haft lyst til at komme i dialog med afdelingen om driften af grønne områder, og der er stor efterspørgsel på justeringer. Nogle ændringer og justeringer er mulige at imødekomme, mens andre må udvise tålmodighed – mest af alt fordi natur tager tid.

Dynamisk driftsplan, som model for borgerinddragelse, vil blive evalueret i udgangen af 2022, men som udgangspunkt fortsætte frem til udgangen af 2024. I denne periode arbejdes intensivt med ændringen af udtryk og drift på de grønne arealer, med temaet Lad naturen råde, som pejlemærke.

Dynamisk Driftsplan

Dynamisk Driftsplan - Bilag