Spring til indhold

Hjemme hos dig

Lav en Biodiversitetsscore for dit eget grønne areal eller have. Her kan du se og downloade det skema, Vordingborg kommune bruger til at arealvurdere og planlægge de grønne arealer. Skemaet bygger over remsen STATUS-MÅL-MIDLER, som er en meget brugt metode til at planlægge driften af naturarealer.

STATUS handler om at vurdere, hvad der allerede findes på arealet. Her med primær fokus på biotoper (levesteder), samt hvad arealet bruges til.

MÅL handler om at beskrive, hvad du ønsker, arealet skal kunne i fremtiden.

MIDLER er en opremsning af de tiltag, der skal flytte arealet i retning af målet. Husk på, at natur tager tid, og du behøver ikke lave alle tiltag med det samme. Nogle tiltag, f.eks. at plante blomstrende træer og buske, egner sig bedst til bestemte tidspunkter på året.

Lav gerne en årlig vurdering af arealet. Måske har du fået nye idéer, eller der har vist sig nye muligheder. Husk blot på, at natur tager tid, og nogle gange har naturen brug for ro og kontinuitet i en årrække for at finde på plads.