Spring til indhold

Grøn status

Grønne arealer i Vordingborg Kommune – her vil du løbende kunne finde informationer om hvad der sker og rør sig på udvalgte grønne områder. Denne den af siden, vil være løbende i opbygning i takt med at vi får et større kendskab til hvert enkelt areal, samtidig med en bredere dialog med borgere, lokalfora og grundejerforeninger, om hvordan et specifikt areal udvikles og ændres. 

Grøftekanter

I takt med at lade naturen råde, og lave plads til mere biodiversitet, praktiseres kun klipning af vejrabat og grøftekanter 1 gang om året. I sæson 2021 betyder dette at der i foråret/forsommeren kun klippes vejrabat på strækninger som ligger i forbindelse med frøgræsmarken, som kommunen er forpligtet til at udføre grundet risiko for krydsbestøvning til lodsejerens afgrøder.

Desuden er der for at tilgodese trafiksikkerhed i forbindelse med oversigtsforhold, valgt at klippe græs i vejrabat på udvalgte strækninger ud fra princippet om smalle veje (<3,5 m), cykelstier, samt cykelruter. Der klippes kun 30-80 cm.

På sigt ønskes mulighed for opsamling/høst af græsset i grøftekanter, af samme årsag som på øvrige grønne arealer; udpining af jorden. Dermed vil der over tid opstå en vegetation som ikke i samme grad vokser så kraftfuldt som græs, og dermed ikke skaber de samme udfordringer for oversigtsforhold og trafiksikkerhed. Samt at en ny type vegetation vil fremme biodiversiteten.

Udvalgte strækninger af grøftekanter har allerede i dag et særligt potentiale for biodiversitet, og bliver derfor ikke klippet. Mange frivillige har selv ønsker om at forestå slåningen af disse strækninger, med le.