Spring til indhold

De fire temaer

Lad naturen råde, som blev resultatet af afstemningen blandt Vordingborg kommunes borgere i januar 2021, betyder at der plejes i retningen af at skabe et vildere udtryk på de offentlige grønne arealer. Kært barn har mange navne og udtryk som Vild med Vilje, Vilde Vordingborg eller Vild Kommune, er blot andre ord at beskrive en metode til at skabe mere biodiversitet i landskabet. Du kan læse mere under Ni gode råd.

Græsset er blevet højere til gavn for mange dyr og insekter. På udvalgte arealer, vil der fremadrettet praktiseres forskellige metoder til udpining af arealerne ved at fjerne næringsstoffer fra jorden, da mere næringsfattige jorde giver plads til andre typer af græs og urter, som dermed skaber flere levesteder for insekter. Udpining af græsarealer praktiseres ved at man opsamler/høster græsset, på forskellige tidspunkter af året eller skraber det øverste næringsrige muldlag af.

På udvalgte områder bliver de større græsarealer delvist omlagt ved at så blomsterfrø, primært af hjemmehørende arter.

Som udgangspunkt vil der på alle arealer, fortsat blive slået stier og opholdsarealer med forholdsvis kort græs.

Rundt om træerne vil der være klippefri-zoner, som optimalt vil udgøre en størrelse svarende til diameteren på træets krone. Dette er for at passe på træernes rødder og stammer.

Storbyens forhave, vil fortsat eksistere. Udvalgte grønne områder plejes fortsat efter traditionelle prydtraditioner; herunder Rosengårdshaven i Stege, Frederiksminde anlægget i Præstø og Historisk Botanisk have i Vordingborg.

Steder hvor der fortsat er fokus på en forening af mere biodiversitet og parkpræg, kan være steder som Stege Voldanlæg, Rådhusparken Vordingborg, og Dalen i forbindelse med Frederiksminde i Præstø.

Den lysåbne skov, tilstræbes de steder hvor der i forvejen sker en almindelig drift af skovarealer. Dette er ikke en type arealer som vi har mange af i kommunen. Der tilstræbes en forening af dette tema, sammen med lad naturen råde, hvis der skal skabes nye anlæg/helhedsplaner.

Aktivitet og bevægelse, er vigtig for at opretholde et sundt og godt liv. For at understøttefolkesundheden, det sociale liv og turismen, er det vigtigt, at arealerne stadig indbyder til ophold leg og bevægelse. Ved nye anlæg eller større ændringer af grønne områder (helhedsplaner), vil der altid tages hensyn til muligheden for bevægelse.

Der samarbejdes med lokale interessenter for at skabe optimale muligheder for at understøtte lokalsamfundets anvendelse af arealerne under hensyntagen til de øvrige temaer.