Spring til indhold

De fire temaer

Lad naturen råde, som blev resultatet af afstemningen, betyder i praksis at der skabes et vildere udtryk på de grønne arealer. Kært barn har mange navne og udtryk som Vild med Vilje, Vilde Vordingborg eller Vild Kommune, er blot andre temaer og måder at beskrive en metode til at skabe mere biodiversitet i landskabet. Du kan læse mere under Ni gode råd.

Græsset er blevet højere til gavn for mange dyr og insekter. På udvalgte arealer, vil der fremadrettet praktiseres forskellige metoder til udpining af arealerne, da mere næringsfattige jorde giver plads til andre typer af græs og urter, som dermed skaber flere levesteder for insekter. Udpining af græsarealer praktiseres ved at man opsamler/høster græsset, på forskellige tidspunkter af året.

På udvalgte områder bliver de større græsarealer delvist omlagt ved at udså blomsterfrø, primært af hjemmehørende arter.

Som udgangspunkt vil der på alle arealer, fortsat blive slået stier og opholdsarealer med forholdsvis kort græs.

Rundt om træerne vil der være klippefri-zoner, som optimalt vil udgøre en størrelse svarende til diameteren på træet krone. Dette er for at passe på træernes rødder.

Udvalgte hække vil først blive klippet i efteråret, for at lade fuglenes reder og unger få ro gennem sommeren.

Storbyens forhave, vil fortsat eksistere, i de nuværende anlæg hvor der indgår bede og parkpræg. Herunder 3 udvalgte steder i kommunen, som fortsat driften efter kendte principper; Rosengårdshaven i Stege, Frederiksminde anlægget i Præstø og Historisk Botanisk have i Vordingborg.

Steder hvor der fortsat er fokus på en forening af mere biodiversitet og parkpræg, kan være steder som Stege Voldanlæg, Rådhusparken Vordingborg, og Dalen i forbindelse med Frederiksminde i Præstø.

Den lysåbne skov, tilstræbes de steder hvor der i forvejen sker en almindelig drift af skovarealer. Dette er ikke en type arealer som vi har mange af i kommunen. Der tilstræbes en forening af dette team, sammen med lad naturen råde, hvis der skal skabes nye anlæg/helhedsplaner.

Aktivitet og bevægelse, dette tema kan i mange tilfælde forenes med øvrige temaer. Temaet er ikke i fokus ved nuværende ændring af grønne områder. Ved nye anlæg eller større ændringer af grønne områder (helhedsplaner), vil der dog altid blive vurderet en hensigtsmæssig færden og tages hensyn til muligheden for bevægelse.