Spring til indhold

MBT

Masnedø Bulk Terminal (MBT) er et joint venture med DLG.  MBT er den nyeste terminal i Copenhagen Merchants Group.

Terminalen på Vordingborg Havn beskæftiger sig primært med eksport af korn, men håndterer også import af foderstoffer og andre bulkvarer. Læs mere om MBT.

Vanddybde og beliggenhed betyder altDLG har siden 2001 haft kornterminal på Masnedø. Derfor var det også oplagt at se på udviklingsmulighederne af vores eksisterende anlæg, da tankerne omkring en havneudvidelse af Vordingborg Havn blev søsat.
Det helt afgørende for MBT's investering var uddybningen til 10,4 meter. Det betyder, at vi kan fragte korn og foderstoffer på de helt store skibe. Men lige så vigtig er havnens geografiske placering. Her ligger Vordingborg Havn perfekt ift. de markeder vi handler med.

De attraktive udviklingsplaner på Vordingborg Havn resulterede i, at DLG indgik i et joint venture med Copenhagen Merchants under navnet Masnedø Bulkterminal (MBT), og vi er nu snart i mål med at etablere Danmarks største kornterminal. En massiv investering, der også har været med til at sikre garantien for udvidelsen af havnen.

Vi har hele vejen igennem haft et rigtigt godt samarbejde med Vordingborg Havn. Samarbejdet har været præget af gensidig respekt, tillid og lydhørhed over for vores ønsker. Dialogen har altid været åben, og vi ser frem til et fortsat godt og produktivt samarbejde.

Knud Rasmussen, bestyrelsesmedlem Masnedø Bulkterminal