Spring til indhold

ISPS

  • Vordingborg Havn er en ISPS-havn og følger international lovgivning om sikring af skibsfarten og havnefaciliteterne. Derfor er adgangen til havnen kontrolleret ved hjælp af hegn, kameraovervågning og portsystem.

  • Kun personer med et gyldigt ID-kort har adgang til havnen. Gyldigt ID-kort skal forevises på forlangende.
  • Øvrige gæster, leverandører mv. til anløbne skibe og til virksomheder på havnen kan få adgang ved at henvende sig via porttelefonen.

Main gate driftsforstyrrelse

Ved driftsforstyrrelse med port uden for almindelig åbningstid kontakt:
LF Security Vagt: +45 93 63 38 60

In case of problems by acces to Vordingborg Port at main gate outside office hours contact:
LF Security Guard: +45 93 63 38 60

Tiltrædelseserklæring 

Skibe der ikke er omfattet af ISPS-reglerne skal udfylde nedenstående blanket ved anløb til havnen.

Tiltrædelseserklæring