Spring til indhold

Vi har brug for din hjælp

Spørgsmål & svar

På Vordingborg Havn får vi jævnligt henvendelser fra borgere, der spørger ind til forskellige emner omkring havnen, skibene, godstyper osv.  Vi besvarer altid henvendelser så hurtigt som muligt og vægter den gode dialog højt, men i en travl hverdag, kan det være vanskeligt at nå omkring alle.

Derfor vil vi nu afprøve et nyt tiltag ved at samle gode og relevante spørgsmål, der har almen interesse her på hjemmesiden i et ”Spørgsmål & Svar” afsnit eller Q&A som det også bliver kaldt. Til dette tiltag har vi brug for din hjælp.

Emner

Formålet med at samle spørgsmål og svar er at dele generel viden, så både borgere og andre interesserede kan finde information ét sted.  Allerede nu kan vi se, at spørgsmål ofte fordeler sig inden for nogle hovedemner som fx:

Skibstyper, skibsstørrelser og andre tekniske data, typer af last, godsmængder, losning, lastning, landstrøm, skibenes placering i havnen, destinationer, grøn omstilling, etape 4, gartneriets grund, havneorganisation eller andet.

For overskuelighedens skyld forbeholder vi os ret til at kategorisere de spørgsmål, vi modtager og evt. sammenskrive spørgsmål, der ligger tæt op ad hinanden.

Hvis du vil bidrage

Hvis du har lyst til at bidrage til dette initiativ, så skriv til vordingborghavn@vordingborg.dk og skriv gerne ”Q&A” i emnefeltet. Dit spørgsmål vil komme til at fremgå på hjemmesiden, og du vil derfor ikke få et svar pr. mail. Der vil ikke fremgå navne på afsendere af spørgsmål.

Siden med ”Spørgsmål & Svar” vil løbende blive opdateret.