Spring til indhold

Havneudvidelsen

Vordingborg Havn har siden 2015 været i gang med et storstilet havneudvidelsesprojekt. Første del af projektet er nu færdigt, men der er mere i vente.

Blandt de største erhvervshavne i regionen

Vordingborg Havn rykker op blandt de største erhvervshavne i regionen. Havneudvidelsen har særlig fokus på genanvendelse og bæredygtighed, hvor Vordingborg Havn i den forbindelse har været med i EU-Interreg projektet DUAL Ports.

Havneudvidelse i 4 etaper

  • Vordingborg Havn har siden 2015 været i gang med et storstilet havneudvidelsesprojekt.
  • Projektet forløb i 4 etaper og indebar bl.a. uddybning af sejlrenden til 10,4 meter og en bredde på 70 meter. Derudover er havnearealet udvidet fra 45.000 m2 til 170.000 m2. De samlede antal kajmeter er øget fra 275 meter til omkring 1,2 kilometer.
  • Inden for den nye dækmole er der etableret et stort svajebassin på 10, 4 meters dybde. Vanddybden langs den nye kaj er ligeledes 10,4 meter. Det betyder, at skibe på op til 200 meter vil kunne anløbe havnen.
  • Uddybningsarbejdet i sejlrenden og i havnen er blev afsluttet i marts 2019. 
  • Det næste skud på stammen er etape 4, som omhandler en yderligere udvidelse på 22 hektar mod syd med det formål at gøre plads til virksomheder, der beskæftiger sig med bæredygtig nyttiggørelse af jord. Etapen giver mulighed for færgeanløb (i rutefart eller på projektbasis) til fx RoRo skibe med rullende materiel og rullende sværgods. Baglandet kan indrettes således, at der kan parkeres/opbevares rullende materiel og køretøjer i kortere og/længere tid på havnenære arealer.

Anlægs –og servicehavn for Storstrømsbro-projektet

Havneudvidelsen betyder også, at Vordingborg Havn bliver anlægs –og servicehavn for Storstrømsbro-projektet. I praksis betyder det, at havnen blandt andet skal bruges til indskibning af råstofferne til de broelementer, der skal bygges på den tidligere gartnerigrund. Det italienske brokonsortie, SBJV, bygger en special-kaj på 150 meter til håndtering af særligt tungt materiale, således at alt bygningsmateriale til broen kan blive sejlet til og fra Masnedø. Læs mere om bro-projektet på Vejdirektoratets hjemmeside.

Når brobyggeriet er færdigt overtager Vordingborg Havn den specialbyggede kaj. Ligeledes vil der sandsynligvis være yderligere 18 hektar landareal, som Vordingborg Havn vil kunne overtage. Det vil betyde mulighed for etablering af en maritim klynge med erhvervslejemål til det fx maritime erhverv.

DUAL Ports – bæredygtig havnedrift

Vordingborg Havn arbejder aktivt for at blive en bæredygtig havn og har været partner i DUAL Ports - et EU-projekt, som skal skabe større bæredygtighed ved havnedrift. Udover fokus på genanvendelse i havneudvidelsesprojektet har Vordingborg Havn også etableret et miljøvenligt belysningssystem på havnen. Målet var at opnå en økonomisk besparelse på 10% på drift/anlæg samt at reducere CO2 udslippet med 20%. Begge disse mål er nået. Projektet med at genanvende materialer til havneudvidelsen er unikt, og har en positiv effekt - både miljømæssigt i form af CO2 reduktion og økonomisk, idet der ligger en væsentlig besparelse i, at materialerne ikke skal fragtes til havnen udefra.