Spring til indhold

Unge på toppen

Unge på Toppen er et helhedsorienteret tilbud for unge i 7.-10. klasse, der på grund af særlige behov og psykisk sårbarhed præges af skolevægring.

Skoledagen ligger i udgangspunktet mellem kl.10-14 mandag til fredag, med plads til individuelle behov.

Den unge har altid en primær kontaktperson, men alle i lærerteamet vil være med til at skabe en relation til den unge. Vi benytter ikke vikarer, da den unge skal kunne stole på alene at møde det personale, som de kender og er trygge ved.

Man visiteres til Unge på toppen via kommunens centrale visitationsudvalg.

Målgruppe
Unge på toppen er et tilbud til unge med en normal begavelse og en særlig sårbarhed. De primære diagnoser er autismespektrum-tilstande med tillægsdiagnoser såsom angst og depression, ADHD og ADD.

Der er max 10 elever indskrevet og der er løbende optag.
Vi sigter efter at skabe et ungdomsmiljø, som giver de unge mulighed for at spejle sig i hinandens behov, styrker og udfordringer samt opbygge relationer til jævnaldrende.

Vi tilbyder
Vi tilbyder de unge ro og forudsigelighed, så vi med den rette støtte, struktur og selvforståelse kan hjælpe dem til at modnes og finde deres vej i forhold til uddannelse og erhvervsretning.

Vi arbejder helhedsorienteret og tager udgangspunkt i hele beskrivelsen af den unge; den unges eget perspektiv, forældrenes perspektiv og fagpersonernes perspektiv. Dermed er der et tæt samarbejde med både familien og fagpersoner.

Vi arbejder med både et læringsspor, et terapeutisk spor og et vejledningsspor (læs mere om de tre spor og hvordan vi arbejder i tilbudsbeskrivelsen).