Spring til indhold

Heltid

 

Heltidsundervisningen:

Inkluderende læringsfællesskaber med det mål at afklare og løfte udsatte unges kompetenceniveau i retning af en ordinær ungdomsuddannelse.

Heltidsundervisningen er et undervisningstilbud efter Ungdomsskolelovens § 3 og Folkeskolelovens § 33.3.

Målgruppe 1 er elever fra 7. til 10. klassetrin med personlige, sociale og faglige udfordringer, der ikke kan inkluderes på folkeskolerne i kommunen fordi de ikke er skoleparate.

Eleverne har typisk sociale og personlige problemstillinger og vurderes at have svært ved at klare sig videre gennem en ungdomsuddannelse.

Målgruppe 2 er elever på 7. – 10. klassetrin med alvorlige psykosociale vanskeligheder samt unge med en diagnostisk udredning. Målgruppen omfatter elever, der ikke kan inkluderes på folkeskolerne i kommunen fordi de ikke er skoleparate og typisk er der tale om elever, der er anbragt uden for hjemmet.

Taksterne (takst 1 og 2) fastsættes centralt

Visitationen foregår centralt i Skoleafdelingen og der visiteres for et skoleår ad gangen.

 

 

Klassen på Kuskevej:

Primært elever på 9. og 10. klasse. Elever der som udgangspunkt har potentialet fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, men som ikke er der endnu.

Der arbejde som udgangspunkt med trivsel gennem faglighed. Eleverne mødes løbende over året med faglig selvudvikling med udgangspunkt i ordene bag uddannelsesparathedsvurderingen.

Seneste 1/10 ligger der en plan for alle eleverne på 10. klassetrin, for hvordan og i hvilket omfang eleven skal deltage i almen 10. klasse.

Der arbejde med karakterer og feedback løbende over året både mundtligt og skriftligt, så eleverne opnår fortrolighed med den form for bedømmelse. Eleverne får desuden standpunktskarakterer. Desuden vurderes uddannelsesparatheden i henhold til gældende lov – november, marts og revurdering i juni.

Eleverne er i skole 28 timer om ugen.

Klassen deltager som udgangspunkt i introturen for 10. klasse. Eventuelt differentieret.

Eleverne i tilbuddet deltager i prøver og generalprøver med 10. klasse.

 

Klassen på Rampen:

Primært elever på 7. og 8. klassetrin eller elever som ikke er skoleparate.

Elever der som udgangspunkt har potentialet fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, men som ikke er der endnu.

Der arbejde som udgangspunkt med at eleverne får positive læringsoplevelser og opnår skolestabilitet.

Eleverne er i praktik 2 dage om ugen (torsdag og fredag), med henblik på at opnå arbejdspladskompetencer, erhvervskendskab, uddannelsesafklaring og færdigheder jf. UPV.

Skoledagen er kl. 8.00-14.00 mandag-onsdag.

Eleverne mødes løbende over året med faglig selvudvikling med udgangspunkt i ordene bag uddannelsesparathedsvurderingen.

For nogle vil det være relevant at arbejde med standpunktskarakterer i løbet af skoleåret. Desuden vurderes uddannelsesparatheden i henhold til gældende lov – november, marts og revurdering i juni.

Eleverne i tilbuddet deltager i prøver og generalprøver fysisk på 10. klasse.

 

 

Klassen på Præstegårdsvej:

Elever på 7.-10. klassetrin.

Elever der som udgangspunkt har potentialet fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, men som ikke er der endnu. Og elever der skal afklares for at vurdere, hvilken form for uddannelse eleven vil kunne opnå.

Der arbejde som udgangspunkt med at eleverne får positive læringsoplevelser og opnår skolestabilitet. Der arbejdes med trivsel som forudsætning for læring.

Eleverne går som udgangspunkt i skole kl. 9.00-13.00, da erfaringer har vist os, at eleverne i denne målgruppe opnår bedre resultater, bedre indsats og mindre fravær, ved et reduceret skema. Til gengæld er der i løbet af året flere aktiviteter med overnatning, deltagelse i kulturelle og sociale arrangementer, spilaftener, arrangementer for elevernes pårørende m.v., som de er med til at tilrettelægge og som de deltager i. Formålet er at reducere de sociale og personlige begrænsninger som eleverne sætter for sig selv, og som kan hindrer dem i at blive klar til en uddannelse.

Eleverne mødes løbende over året med faglig selvudvikling med udgangspunkt i ordene bag uddannelsesparathedsvurderingen.

For nogle elever vil det være relevant at arbejde med standpunktskarakterer i løbet af skoleåret. Desuden vurderes uddannelsesparatheden i henhold til gældende lov – november, marts og revurdering i juni.

Eleverne i tilbuddet deltager i prøver og generalprøver fysisk på 10. klasse.