Spring til indhold

Info ved udlevering af iPad

Erstatningsansvar Digitale enheder PC/iPad følger de samme regler som gælder for øvrige udleverede undervisningsmidler. Eleven kan være erstatningsansvarlig, og forældrene kan dermed komme til at hæfte for skader op til kr. 7.500. 

Beskadigelse

En PC/iPad kan gå i stykker, og sker det ved et hændeligt uheld vil den efter forudgående aftale med skolen blive repareret. Hvis eleven eller andre med elevens accept ikke har passet tilstrækkeligt på den udleverede PC/iPad – eller bevidst har behandlet den uforsvarligt – kan det betyde, at udgiften til reparation eller en ny PC/iPad vil blive opkrævet hos forældrene. 

Det er altid en konkret vurdering, om et barns handling er ansvarspådragende. I første omgang er det op til skolen og kommunen at vurdere dette. Når barnets ansvar vurderes, tages hensyn til barnets alder og udvikling. Eleven kan blive frikendt for ansvar, hvis der er en troværdig og sandsynlig forklaring på, at PC/iPad’en er skadet eller mistet ved et hændeligt uheld. 

Tyveri

I disse tilfælde skal det vurderes, om eleven i situationen har passet tilstrækkeligt godt nok på den udleverede PC/iPad. Hvis dette vurderes ikke at være tilfældet, gælder samme regel som med fx bortkomne bøger. PC/iPad ‘en skal erstattes af forældrene. PC/iPads kan som bøger tages med hjem, og uanset om de bliver ødelagt eller bortkommer hjemme eller på skolen, gælder de samme regler i forhold til ansvar og erstatning. 

Forsikring

PC/iPads, der er blevet skadet eller stjålet, dækkes i nogle tilfælde af forældrenes ansvars-/indboforsikring. De fleste indboforsikringer dækker dog kun ansvar for skader på lånte genstande i de første 30 dage af låneperioden. Forsikringsselskaberne kan oplyse, om de kan udvide dækning eller om der kan tegnes en tillægsforsikring, så forsikringen dækker i mere end 30 dage. Kommunen stiller imidlertid ikke krav om, at en forsikring skal tegnes. Det er forældrenes egen afgørelse. 

Lån ved reparation eller udskiftning 
iPads der er sendt til reparation, afventer udskiftning mv., erstattes i perioden af et låneeksemplar. 

Læs mere på Justitsministeriets hjemmeside om børns generelle erstatningsansvar 

Link: http://justitsministeriet.dk/arbejdsområder/civilret/boerns-erstatningsansvar