Spring til indhold

Ny elev

Ny elev fra 9.klasse:

Hvis du sammen med dine forældre og UU-vejlederen har besluttet at du skal gå i 10. klasse, skal du søge det gennem optagelse.dk senest den 1. marts, lige som en hver anden ungdomsuddannelse.

Du vil i løbet af januar eller februar blive inviteret til et besøg på 10. klasse sammen med andre elever fra din folkeskole der også skal eller overvejer at skulle gå i 10. klasse. Besøget afvikles i skoletiden.

Du vil desuden i løbet af maj måned blive indbudt til et info-møde for alle elever der har tilmeldt sig 10. klasse. Hvor dine forældre også deltager.

På dette møde skal I høre om 10. klasse og de forskellige linjer og hilse på alle de lærere og pædagoger som er på skolen, og inden i går hjem, foretager I jeres endelige ønske til linjevalg.

 

Ny elev i løbet af 10. klasse:

Hvis du af den ene eller anden årsag har brug for at starte i 10. klasse i løbet af skoleåret, skal du og dine forældre kontakte skolens kontor. I vil herefter blive indbudt til et personligt indskrivningsmøde.

På mødet vil du og dine forældre blive orienteret om rammerne for 10. klasse, og vi taler på mødet om hvilke forventninger vi har til dig, og hvilke forventninger du kan have til os.