Spring til indhold

EUD10 Brobygning

Det udvidede valgfagstilbud ”EUD10 Brobygning” er IKKE en linje, men et større valgfag der kører over hele året og giver dig mulighed for at besøge og danne dig et indtryk af alle indgange på erhvervsuddannelserne.

Du skal igennem brobygningsforløbet være afsted 2 dage om ugen, igennem 9 uger. Herudover vil du skulle være af sted 3 hele uger fordelt udover året.

EUD10 Brobygning er for dig som ved du vil en erhvervsuddannelse men ikke er afklaret i forhold til hvilken erhvervsuddannelse du skal vælge.

Du vil i brobygningsforløbet blive præsenteret for de 4 hovedindgange der er for erhvervsuddannelserne. De 4 indgange er:

  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport

På de 4 hovedindgange vil du få mulighed for at prøve forskellige erhvervsuddannelser så du føler dig godt klædt på når du skal træffe dit endelige erhvervsuddannelsesvalg efter 10 klasse.

Da valgfagstilbuddet er skruet sammen på en lidt anden måde end de almene valgfag, skal du på din valgseddel i dag tage stilling til om du ønsker at have det udvidede valgfagstilbud.