Spring til indhold

Livet omkring os

Denne linje byder eleverne velkommen til en forståelse af den verden vi lever i nu, og den som venter efter 10. klasse.

På linjen skal vi se på livet omkring os med både de naturfaglige, de samfundsfaglige og de teknologiske fagbriller. De tre fag vil vi kæde sammen og ud fra feltet lave hypoteser og undres over verden, hvor det er op til jer elever støttet af os - at være medansvarlige for undervisningen. Vi skal derfor både kigge på naturen og geografien omkring os, og på hvad det vil sige, at bruge teknologien i hverdagen. Og vi skal finde ud af hvad alt der betyder for os i hverdagen og i samfundet. Derfor kan man sige, at vi både skal arbejde med fagene i en god blanding, men vi vil også ”angribe” dem hver for sig.

På linjen kommer vi til at gå praktisk til værks i en del af vores tid, vi skal derfor blandt andet arbejde med biodiversitet og bygge insekthoteller i et samarbejde med EUC og vi får ansvaret for fiskebassinet her på stedet 😊. Og mon ikke også vi kommer til at arbejde i det lokale Makerspace?

Fagene vil i løbet af skoleåret kæde sig sammen til en bred orientering, og emnerne skal være relevante for dig nu og i fremtiden. Du skal forvente at skulle arbejde undersøgende, undrende og observerende i undervisningen. Du behøver ikke kunne det i forvejen, for vi øver os sammen på LOKS-linjen!