Spring til indhold

Hvad lægger vi vægt på

I Stege Børnehus lægger vi vægt på, at børn og forældre oplever et trygt og imødekommende miljø og, at vi har glade trygge børn som lærer og udvikler sig gennem trygge, genkendelige og positive relationer og samspil.

Kvaliteten af samspillet og relationen mellem det pædagogiske personale og børnene er afgørende for det enkelte barns kognitive, sociale og motoriske udvikling. vi har en anerkendende og relations orienteret tilgang i det pædagogiske arbejde, hvor fokus er på børnenes ressourcer og kompetencer. Vi møder hvert barn lige, og vi lægger vægt på stabile, nærværende og kærlige voksne som byder sig til.

Igennem hele dagen har vi fokus på, at skabe et stemningsfuldt miljø i alle vores grupper hvor der er god stemning og en naturlig lethed i hverdagen.

Vi har en fast struktur og rytme i dagligdagen, som giver børnene en rar, tryg og forudsigelig hverdagsrytme som er med til, at skabe ro til nye legende og lærerige oplevelser.

Vi ser forældre som den største og vigtigste samarbejdspartner da det er dem, som kender børnene bedst. Forældre skal selvfølgelig inddrages så meget som det er muligt for, at vi sammen danner det bedste grundlag for alle børns trivsel og udvikling.

Vi har fokus og er bevidste om, at de tidlige år i et barns liv er yderst vigtige for barnets læring og udvikling både personligt, socialt og fagligt og, at det i denne sammenhæng er vigtigt, at styrke et forebyggende mindset hele vejen rundt og opspore børnenes behov for støtte.