Spring til indhold

Børnegrupper

Myrerne 

På myrer-stuen er det i særdeleshed meget vigtig vores børn er trygge og føler sig godt tilpas. Vi ligger meget vægt på at alle vores små får en god og tryg opstart når de begynder hos os. Det er meget individuelt hvordan forløbet kommer til at foregå, da der ikke er to børn der er ens. Men vi vægter højt at både forældrene, børnene og os selv har en god oplevelse.

Udover indkøring af nye børn. Har vi nogle faste rutiner, vi laver på stuen.

 • Fra klokken 6.30-7.30 er vi ovre på mussestuen, sammen med musene. 
 • Klokken 7.30-9.00 Er vi på vores egen stue. 
 • Når klokken runder 9.00 er alle børn kommet og vi begynder dagen. Alle børn får serveret formiddagsmad og vand. 
 • Når det er slut samles vi nede på måtten til morgensamling.
 • Der har vi vores Bamseven fremme, bamsevennen går rundt, alle børnenes navne bliver nævnt under samlingen ved en navne sang vi altid synger. Efterfølgende synger vi lidt andre sange. 
 • Eftersamling kan det måske være vi går en tur eller er på legepladsen hvis vejret er med os, ellers laver vi nogle lege og aktiviteter med børnene på stuen. 
 • Klokken 10.30 spiser de små deres hjemme medbragte madpakker. 
 • Ca. 11.45 Er det sovetid og alle børn bliver gjort soveklar og puttet. 
 • Når de har sovet og kommer op, spiser de frugt sammen med musebørnene. 
 • Efter frugt leger de på stuen eller legepladsen sammen med musebørnene. 
 • Til slut er det hente tid. 

Det var en lille version af vores dag på myrer-stuen. Man er meget velkommen til at spørge os personaler om mere.

 

 

Musene

De fokusord, vi har i alt hvad vi gør med børnene på musestuen er:

 • Tryghed
 • Motoriske udfordringer
 • Sprogudvikling
 • Selvhjulpenhed
 • En rar og kærlig tone mellem både børn og voksne.

Musestuen er stuen for de ældste vuggestuebørn, det vil sige at børnene er omkring 2 år når de begynder på musestuen, nogle lidt yngre, børnene fortsætter på Alfestuen, når de er ved at være 3 år.

Børnene er i en fase, hvor de går fra at skulle have voksen hjælp til alt, til at blive mere selvhjulpne, netop selvhjulpenhed bruger vi tid på at udvikle, vi lægger vægt på, at der er god tid til at øve sig på at tage tøj på selv. Der er god tid til, når børnene pusles, at man kan få lov at prøve at sidde på det lille  toilet, hvis man er motiveret for, at øve sig i at blive renlig. Når vi spiser sidder vi i små faste grupper, med en voksen ved hvert bord, så der er ro, både til at spise sin mad, men også til at øve sig i at være med i en samtale. 

Der sker en stor udvikling med børnene i denne periode, og især sproget udvikles, fra pludresprog, til et sprog der er så udviklet, at barnet kan føre samtaler, og indgå i rollelege sammen med andre børn.  Derfor beskæftiger vi os meget med sprogudviklende aktiviteter, vi synger, fortæller rim og remser, hører historie, og har fokus på, at få børnene til at give udtryk for ønsker og følelser.

Forudsætningen for et godt sprog, er en god motorik, så vi bruger meget tid på bevægelseslege, og vi benytter os af Skovhusets fantastiske udendørs faciliteter, både legepladsen, og den omkringliggende natur, skov og strand. 

I indretningen af musestuen, har vi gjort en del ud af at sørge for, at der er områder til leg af forskellig slags .Der er legezone til konstruktionslegetøj, der er en dukkekrog, vi har et område der er indrettet, så der er mulighed for at male/ tegne, modellere og lave andre kreative aktiviteter.Der er et område hvor man kan sidde og kikke i bøger. Møbleringen er fleksibel, så vi har mulighed for at rydde det meste af stuen, så der bliver god plads til rytmik, og bevægelseslege.

Vi har en tæt kontakt til jer forældre, og vi står altid til rådighed, for at tage en snak om jeres børn.  

 

Alfer

Det som er kendetegnede for alfebørnene er, at de kommet fra dagplejen, hjemmet eller vuggestuen og skal dermed lære at gå i børnehave. De kommer fra en langt mindre verden med færre børn. De kan derfor være usikre i denne periode.  De skal lære at være en del af en større enhed og skal indgå i forskellige grupper. De er i høj grad ved at udvikle sproget og børnene vil være på meget forskellige niveauer. De 3 årige lærer gennem kroppen og ved at gøre ting. Vi vil derfor have stor fokus på bevægelse. Enten er de, eller er ved at blive renlige.

Derfor arbejder vi på følgende måde:

•                          Inklusion af det enkelte barn og til fællesskabet

•                          Vi arbejder med hverdagsstrukturen og rutiner

•                          Vi bruger bogen som oplæsning til f.eks. dialogisk læsning

•                          Sanglege med fagter

•                          Krop og bevægelse både ind og ude i naturen

Vi lægger vægt på en åben dialog ang. jeres børn og forældresamarbejde. Vi ser frem til at møde jer.

 

 

Ugler

Vi starter hver morgen med en samlingsstund, hvor vi synger, laver en lille leg og hvor børnene bliver informeret om hvad dagen bringer af aktiviteter.

Hele året arbejder vi med farver hvor vi anvender forskellige materialer og arbejdsteknikker. Børnene er generelt blevet gode til at kende farverne og nu er det tid til at eksperimentere med at blande nuancer selv og få lidt nye motiver på papiret.

Nogle aktiviteter om formiddagen er voksenstyrede, men legen fylder meget og det er rigtig dejligt at have en aktiv voksen med som kan inspirere og guide. Vi øver på at være gode venner og at sætte ord på følelser så børnene selv kan løse konflikter der opstår. Ved at lave fælles lege styrker vi sammenholdet i hele gruppen, men også venskaber der opstår og den voksne følger gerne børnenes initiativer så alle føler sig hørt og set.

                            

Overordnet har vi særligt fokus på sprog samt:

Sept.- dec. Krop og bevægelse

Jan.- marts. Kulturelle udtryksformer og værdier

Apr.-juli. Natur og naturfænomener.

 

 

 

 

Trolde / førskolebørn

 Vi holder daglig morgensamling og forbereder børnene på hvad der skal ske

Vi arbejder i grupper tre gange om ugen i perioder, fælles tema

Vi lægger vægt på at være gode kammerater / være en del af et fællesskab

Vi guider børnene ifht. At forhandle, når der opstår uenigheder.

Vi læser med børnene og bearbejder bøgerne på forskellig vis

Vi begynder at brobygge til skolen og børnene øver sig i yderligere selvhjulpenhed.

 

Sep - nov : Har vi særligt fokus på engagement/fællesskab.- Krop/bevægelse

Tema: Min familie, mig og min omverden

 

Jan - marts : Har vi særligt fokus på sproglig opmærksomhed - kreative og musiske udtryksformer.

 

April - juni : Har vi særligt fokus på matematisk opmærksomhed - naturfaglige fænomener og besøg på skoler.