Spring til indhold

Kørsel og Transport

Som udgangspunkt skal alle selv transportere sig til aktivitetscenteret. 

Hvis ikke man har mulighed for selvtransport med egen bil eller via offentlig transport, er der mulighed for benytte specielkørsel med en lille egen betaling. Dette skal dog visiteres af aktivitetscenter Præstø.

Alt kontakt, ændringer, afmelding/tilmelding eller andet ang. kørsel går gennem aktivitetscenteret.

Kontaktoplysninger til højre.