Spring til indhold

Klimatilpasning

Effekterne af klimaændringer med storme, nedbør, varme, tørke, oversvømmelse osv. vil påvirke mange forskellige områder positivt og negativt.

Der er gennemført en kortlægning af hvilke naturområder, kloakker, vandforsyninger, veje, boligområder osv., der vil blive mest på påvirket af effekterne af øgede regnmængder og havvandsstigninger. Denne kortlægning danner grundlag for strategien for klimatilpasning og den tilhørende handleplan, som kan ses i kolonnen til højre.

Selve kortlægningen kan ses i klimaafsnittet i den digitale kommuneplan

Et væsentligt element i klimatilpasningen er håndtering af spildevand og regnvand. Klimatilpasning er derfor indarbejdet i kommunens spildevandsplan.