Spring til indhold

Klimakommune

Vordingborg Kommune indgik i 2009 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om reduktion af CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed. Læs mere om DN’s klimakommuneaftale på www.klimakommuner.dk

Kommunen har forpligtet sig til at reducere CO2-udslippet med 2% årligt indtil 2025. Kommunens forbrug og CO2-udslip registreres i forhold til:

  • Opvarmning
  • El-forbrug
  • Kørsel
  • Gadebelysning

Status 2019

Der er på baggrund af aftalen med DN foretaget registrering af forbrug og CO2-udslip siden 2008.

Vores samlede energiforbrug udgjorde i 2008 42.000.000 kWh, hvor 66% af forbruget gik til opvarmning af kommunens bygninger. Siden er der gjort en stor indsats for at nedbringe varmeforbruget, hvilket har ført til at det samlede energiforbrug er reduceret til 30.000.000 kWh i 2018, og varmeforbruget nu kun udgør 59%.
Graf der viser energiforbrug fra 2008 til 2018

På nationalt plan er det målet at udfase olie og naturgas i 2035, hvilket også afspejles i Vordingborg Kommunes indsats. Olie er den opvarmningskilde med det største CO2-udslip, og vi har siden 2008 mere end halveret forbruget af olie. I Vordingborg Kommune er et par oliefyr er erstattet af af store luft-vand varmepumper, hvilket giver en stor reduktion i CO2-udslippet, og samtidig giver det en god besparelse på varmeregningen. Læs mere om varmepumper her.

CO2-udslippet fra opvarmning udgør en mindre andel af det samlede udslip, idet den primære kilde til opvarmning er fjernvarme, som i Vordingborg, Stege og Lendemarke er CO2-neutral. El-forbruget er en stor kilde til CO2-udslip fra kommunens virksomhed.
Graf der viser CO2 udledning fra 2008 frem til 2018

Det ses af figuren, at CO2-udslippet fra el er faldet markant siden 2008. Faldet hænger ikke kun sammen med et mindsket forbrug. Den primære årsag til reduktionen er, at udslippet af CO2 pr. kWh i Danmark er reduceret markant. Dette skyldes, at vedvarende energikilder (vindmøllestrøm, solceller og strøm fra vandkraftværker i Sverige) udgør en stadig større andel af strømmen i det danske el-net.

I forhold til reduktionsmålet på 2% årligt er vi langt foran. Dette ændrer dog ikke på den fremtidige indsats, hvor der fortsat bliver arbejdet på at reducere kommunens CO2-udslip.

De kommende års arbejde bliver meget synlig, idet det blandt andet omfatter udskiftning af gadebelysningen. Der installeres LED-pærer, hvilket forventes at reducere forbruget til gadebelysning med ca. 80%. Se mere om LED-pærer her.

Opgørelsen for forbrug og CO2-udslippet fra 2008 og frem foreligger i excel-regnearket i kolonnen til højre.