Spring til indhold

Hvad kan du selv gøre

Der er overordnet to tilgange til at nedbringe CO2-udslippet. Du kan enten reducere dit forbrug eller du kan ændre energikilder. I kolonnen til højre har vi samlet lidt gode hjemmesider, som inspiration til hvad du selv kan gøre.

Ændring af energikilde - Opvarmning

Det er specielt i boligopvarmningen, at der er store gevinster at hente ved at ændre energikilden. Udskiftes et oliefyr eller naturgaskedel med en varmepumpe, så er der stadig det samme varmebehov i boligen, men udledningen af CO2 reduceres med 60%.

CO2-mæssigt vil den bedste løsning oftest være fjernvarme, idet fjernvarmeforsyningen i både Vordingborg, Lendemarke og Stege stort set er CO2-neutral, da der her fyres med halm og træ.

Nedsættelse af forbrug - Opvarmning

Tag en sweater på og skru et par grader ned for varmen. Især hvis du har olie- eller gasfyr, er der gevinster at hente for klimaet. Du kan også efterisolere din bolig, hvilket ofte både giver lavere forbrug, men også bidrager med større komfort i boligen.

Få lavet et energitjek af din bolig og hent rådgivning til at prioritere kostbare energibesparelser. Overvej for eksempel at efterisolere eller skifte vinduer, det giver både bedre økonomi og nedsætter CO2-udledningen.

Nedsætte af forbrug – Strøm

Udskift dine pærer med LED-belysning. Der findes efterhånden LED-pærer til udskiftning i alle eksisterende armaturer. I forhold til traditionelle sparepærer giver LED-pærerne et bedre lys og giver en tilsvarende besparelse på elforbruget.

Invester i en elspareskinne, så du undgår den energiforbrugende standby-funktion. Mange produkter er udviklet til at bruge standby-strøm 24 timer om dagen, 7 dage om ugen, for at apparatet kan betjenes hurtigere, når brugeren tænder for det. Det gør standby-strøm til et konstant dræn i forbrugernes tegnebøger, en øget belastning af elnettet og en negativ faktor for miljøet.

Læs mere på de hjemmesider, der findes i kolonnen til højre. Her er der også information om klimatilpasning af din bolig.

Ændring af energikilde/nedsættelse af forbrug - Transport

Et andet sted, hvor det er muligt at ændre energikilden er i transporten, hvor el-biler udleder mindre CO2 pr. kørt kilometer end benzin- og dieselbiler. Den bedste løsning er dog stadig cyklen, som er CO2-neutral transport. Små bilture er de mest miljøbelastende, så vælg cykel eller gåben, hvis du skal til bageren.