Spring til indhold

Borgmesterpagt

Vi indgik i 2010 en aftale med EU om reduktion af CO2-udledningen fra kommunens geografiske område. Aftalen omfatter alle udledninger fra opvarmning, el-forbrug, transport mv.. Læs mere om EU’s borgmesterpagt.

Vi har forpligtiget os til at reducere CO2-udslippet med 20% i 2020. Udslippet omfatter:

 • Opvarmning (kommunal, privat og erhverv)
 • El-forbrug (kommunalt, privat og erhverv)
 • Transport (privat bilisme, offentlig transport mv.)
 • Landbrug (dyr og arealanvendelse)
 • Vedvarende energiproduktion (El fra solceller og vindmøller)

Der arbejdes på tre niveauer i forhold til at nedbringe den samlede CO2-udledning:

 • Kommunen som virksomhed
 • Kommunal planlægning
 • Oplysningsvirksomhed

Kommunen som virksomhed

Kommunal planlægning

Det er især gennem planlægningen for vindmøller, fjernvarme, solceller og nybyggeri, at vi kan understøtte initiativer i forhold til nedbringelse af CO2-udledningen.

De sidste par år er der taget mange større initiativer, hvor vi har understøttet projekterne gennem planlægningen:

 • Grundvandsvarmepumpe til Præstø Fjernvarme
 • Træpillekedel til Præstø Fjernvarme
 • Udvidelse af Vordingborg Fjernvarme - Iselinge udstykningen
 • Udvidelse af Vordingborg Fjernvarme - Kastrup/Ndr. Vindinge
 • 3 ha. solcelleanlæg ved Damsholte
 • 6 ha. solvarmeanlæg til Stege Fjernvarme
 • 1½ ha. solvarmeanlæg til Lendemarke Fjernvarme
 • Udvidelse af Vordingborg Fjernvarme - Ørslev

Flere af anlæggende er etableret, og de øvrige er under vejs. Det forventes, at der de kommende år kommer flere større initiativer, som kan bidrage til nedbringelse af CO2-udslippet. Se mere under ”Fremtidig varmeforsyning”.

Oplysningsvirksomhed

Vi udgiver løbende informationsmateriale til borgere og virksomheder om muligheder for anvendelse af vedvarende energi og vejledning til ansøgninger. Se under ”Hvad kan du selv gøre?”.

Status 2018

Der er siden aftalen blev indgået i 2010 lavet tre opgørelser for hhv. udgangsåret 2008, status for 2011 og 2015, som findes i kolonnen til højre. Der vil i 2018 blive udarbejdet endnu en statusopførelse for udledningen i 2017, hvorved udviklingen kan følges, og der kan drages nogle konklusioner i forhold til den foreløbige indsats.