Spring til indhold

De Røde Løbere

  • Forbinder, styrker og viser byens liv frem i et netværk imellem sociale og kulturelle knudepunkter. Byledelsen aktiverer på samme måde byens parter, brugere og eksperter og skaber forbindelsen imellem dem.
  • De Røde Løbere skal skabe en dynamisk by der løbende udvikles - i fællesskab. En spændende handels-, kultur- og uddannelsesby, en forsknings- og vidensby, en by med liv og engagement i konstant bevægelse.

Byfornyelsesforsøgsprojekter i butiksgader og bymidter under pres:

Download

Idékatalog De Røde Løbere 3.0

Uddannelsesruten De Røde Løbere

Projektet De Røde Løbere (pdf af hjemmesiden )