Spring til indhold

Byudvikling på Stationsområdet

Udvikling af området udspringer af kommunens visioner om:

 • At udvikling skabes i samarbejde med byens parter og ildsjæle
 • At skabe et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø
 • At udnytte den nye Femernforbindelse, der betyder, at Vordingborg Kommune rykker tæt på arbejdspladser, uddannelser og kulturtilbud i storbyerne København, Hamborg og Berlin.
 • At skabe et blomstrende erhvervsliv.

I projektet indgår

 • Udvikling af stationsbygningen som et nyt mødested med fortrinsret for ungdomsrelaterede foreninger, for de uddannelsessøgende i form af en Campus cafe og for unge nystartede virksomheder. Et hus der kan fungere som demokratisk værksted for byens unge. Ideen er udsprunget fra et elevprojekt, hvor der peger på mulighederne i at flytte undervisning og ”efter skole” -aktiviteter ud i ”byen”, frem for at isolere sig på skolen og i hjemmet. Der ønskes et hus, der realiserer visionen om Vordingborg som en attraktiv uddannelsesby, og er med til at synliggøre aktiviteter, initiativer – nye virksomheder og attraktioner både i Vordingborg by og i kommunen som helhed.

  Det er et mål, at huset også skal også give plads til nystartede virksomheder, der vokser ud af spirepladser i det lokale erhvervsvæksthus. Her skal kunne etableres kontorfællesskaber og de nystartede virksomheder skal være med til at inspirere de unge til, hvordan man kan realisere drømme og ambitioner.

  Huset skal også være et sted, hvor man mens man venter på bussen – kan orientere sig om aktiviteter og initiativer i byen og i kommunen. Erhverv og foreninger kan orientere om aktiviteter og her kan man få et overblik over attraktioner i byen såvel som i kommunen.

 • At udvikle stationsområdet med starten af byens Algade som porten til Vordingborg – med nye byrum til ophold og mulighed for udfoldelse, med anlæg der skal understøtte Vordingborg som en by, der er attraktiv for de unge, at besøge og opholde sig i. Byrum, der relaterer sig til ungdomskulturen.

  Se skitser til de nye offentlige uderum, og send gerne kommentarer til skitser og planer til tekpost@vordingborg.dk, mærk mail stationsområdet

Baggrund for projektet

Banedanmarks opgradering af jernbanestrækningen fra Femern Bælt-forbindelsen til Ringsted, har stor indflydelse på områdets funktion og omkringliggende arealer. Bl.a. etableringen af den ny vejbro på Ny Næstvedvej og Stationsbygningens anvendelse i fremtiden.

Der arbejdes på et udviklingsprojekt, hvori nybyggeri i overensstemmelse med den nye lokalplan indgår og hvor man tager hånd om de forandringer, som er i gang på Stationsområdet. 

Projektet indgår som led i en dynamisk proces omkring en strategisk plan for Vordingborg by. Projektet viderefører områdefornyelsen ”De Røde løbere” og medvirker til realisering af ”Helhedsplan for Vordingborg By” udarbejdet i 2013.

Projektet støttes af realdania og indgår i realdaniaprojektet – Gang i Hovedgaden