Spring til indhold

Byforum Vordingborg

Som en del af forsøgsprojektet Områdefornyelsen De Røde Løbere 2016 – 2018, blev der arbejdet med etableringen af et Byforum Vordingborg.

Det frivilligt baserede Byforum Vordingborg blev igangsat med en bylivskonference i oktober 2016. Sidenhen er der afholdt to årlige stormøder samt en række sekretariatsmøder/styregruppemøder. Sekretariatet for Byforum har evalueret Byforum, rammerne og organiseringen i august måned 2019, efter De Røde Løberes projektperiode er afsluttet.

Se hvad der sker på Byforum Vordingborg