Spring til indhold

Helhedsplan Stege

  • Kommunalbestyrelsen har på mødet den 30. marts 2017 vedtaget Helhedsplan for Stege.
  • Helhedsplan for Stege opsummerer de potentialer og udviklingsmuligheder, der er afdækket i Stege by.
  • Planen er udarbejdet i samarbejde med byens parter, der har fulgt arbejdet og kommet med vigtige bidrag til planen.

Med vedtagelsen af Helhedsplanen har borgere, politikere og administration fået et arbejdsredskab, der skal inspirere både kommunen og byens parter til nye initiativer i byen. De dele af helhedsplanen, der vedrører de fysiske forhold i byen vil blive indarbejdet i den nye kommuneplan som er under udarbejdelse.  

Vedtaget Helhedsplan Stege 2017

Anbefalinger og bemærkninger

Høringssvar til Helhedsplanen