Spring til indhold

Ny bebyggelse på Antonibakken

Præstø er en lille, velbevaret købstad ved Præstø Fjord. Byens vigtigste kvaliteter er den historiske midtby, havnen og stranden, foreningslivet, den lette adgang til nogle af Sydsjællands smukkeste landskaber, adgangen via god busdrift til togforbindelser til det øvrige land og med ca 10 km til motorvejsforbindelse – alt det er med til at tegne en by der er attraktiv og god at bo i.

Nu er der skabt ny mulighed for at bygge i Præstø. På den sydvestlige del af Antonihøjen er der skabt en plan, der skal sikre, at området udnyttes til boligformål og offentligt grønt område under hensyntagen til de landskabelige værdier der knytter sig til det kuperede landskab, som blandt andet rummer selve Antonihøjen.

Boligudbygningen skal understøtte en fortsat udvikling af Præstø by, hvor der gennem en længere årrække primært er etableres nye boliger i den eksisterende bygningsmas­se i bymidten, mens egentlig byvækst har været begrænset. 

Læs mere om Bebyggelse på Antonibakken