Spring til indhold

Områdefornyelse Mern

I september 2015 fik Mern tilsagn om reservation af midler til områdefornyelse, hvor Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ville deltage i finansieringen af projektet.

I et tomt butikslokale midt i byen, en kold november dag 2015, begyndte drømmene at tage form. Her mødtes lokalråd, borgere og kommune for sammen at skabe det områdefornyelsesprogram der blev grundlaget for den områdefornyelse der nu er gennemført. Programmet beskrev de fysiske greb der skal til, for at styrke og synliggøre fællesskab, engagement og den glæde folk i byen oplever i deres hverdag i Mern. Det synes vi er lykkedes.

Siden 2017 har der været fuld gang i udviklingen i Mern:

Vejforløbet er blevet indsnævret, der er etableret vejbump og lagt rød asfalt, der synliggør byens centrum samt plantet træer og stauder. Hjørnet ud til krydset er blevet indrettet med blomstrende højbede og en smuk bænk og grunden på Kalvehavevej 4 er blevet omdannet til offentligt bytorv.

Ved åen er opkøbt en ældre ejendom, der nu fungerer som samlingssted for byens aktive ildsjæle og foreninger, og som har givet en stiforbindelse fra hovedvejen, ned langs åen og op til skolen.

Samtidigt er utidssvarende og nedslidte ejendomme revet ned, og flere centrale bygninger er forskønnet med støtte fra en særlig pulje til bygningsfornyelse.

Områdefornyelsen afsluttes i foråret 2022 med indretning af det nye bytorv ved siden af købmanden. 

Områdefornyelsen Program oktober 2016

Udviklingsplan for Mern

Kulturarvsscreeningen