Spring til indhold

Områdefornyelse Mern

I september 2015 fik Mern tilsagn om reservation af midler til områdefornyelse.

I et tomt butikslokale midt i byen, en kold november dag 2015, begyndte drømmene at tage form. Her mødtes lokalråd, borgere og kommune for sammen at skabe dette områdefornyelsesprogram. Programmet fortæller om de fysiske greb der skal til, for at styrke og synliggøre det fællesskab, engagement og den glæde folk i byen oplever i deres hverdag i Mern.

Programskrivning er nu afsluttet og godkendt og anlægsfasen igangsat.

Vejforløbet er blevet indsnævret, der er etableret vejbump og lagt rød asfalt, der synliggør byens centrum samt plantet træer. Næste skridt er at afslutte hjørnet ud til krydset med højbede og en bænk samt at indrette grunden på Kalvehavevej 4 til offentligt bytorv.

Områdefornyelsen Program oktober 2016

Udviklingsplan for Mern

Kulturarvsscreeningen