Spring til indhold

Lokalplaner på Ulvshale og Nyord

Udvalget for Plan og Teknik har efteråret 2020 besluttet at der primo 2021 igangsættes en planproces for fire lokalplaner på Nyord og Ulvshale.

  • Bevarende lokalplan for Sandvejen, der er restriktiv i sine bevarende bestemmelser.
  • Lokalplan for hele sommerhusområdet ved stranden/Ulvshalevej, med bevarende bestemmelser for de ca. 15 små bevaringsværdige sommerhuse.
  • Lokalplan for området i Ulvshaleskoven.
  • Bevarende lokalplan for Nyord By

Læs mere om Lokalplaner på Ulvshale og Nyord