Spring til indhold

Borgermøde 21. marts 2019

Kom og vær med til at sætte byfornyelsen i Jungshoved i gang!

Trafik, Bygge- og Boligstyrelsens forsøgspulje 2018 har tildelt 2 mio. kr. til byfornyelsesprojektet ’Jungshoved – Den blomstrende halvø’ under temaet ”Natur- og landskabsværdier i byfornyelsen”. Byfornyelsesprojektet skal styrke Jungshoved by med nye byrum, bringe halvøens smukke natur ind til øens centrum, samt vise vejen ud i landskabet og til egens landsbyer.

Dato: 21. marts, kl.19-21.30

Program: Orientering om Byfornyelsesprojektet, oplæg om Biodiversitet og nedsættelse af arbejdsgrupper: Biodiversitet, Landsbyhave, Gavlmaleri på Købmandsgården, Vejflora, Ruter, Folkepark, Fotoregistrering, Indvielsesfest 2020.

Sted: Jungshoved Egnshus (den gamle skole i Jungshoved by)

Læs mere om "Natur- og Landskabsværdier i byfornyelsen"