Spring til indhold

Valgplakater

Man må hænge valgplakater op fra kl. 12.00 den fjerde lørdag før valgdagen.
Valgplakaterne skal tages ned senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning.

KRAV TIL VALGPLAKATER

Ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, mail-adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person (f.eks. partiorganisationen), der har iværksat ophængningen af valgplakaterne.

Oplysninger om en juridisk person (partiorganisation eller lignende) skal altid suppleres med oplysninger om navn, adresse, mail-adresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den pågældende partiorganisation eller lignende.

Læs om, hvordan valgplakater må se ud, og hvor de må hænge (Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside).