Spring til indhold

Kandidatlister og tidsfrister

Kandidatlister, stillerlister og tidsfristerne ved kommunalvalget tirsdag den 16. november 2021.

Partier og lokallister der ønsker at stille op til Kommunalvalget tirsdag den 16. november 2021, skal for at komme til at stå på stemmesedlen, være opstillet på en kandidatliste og have minimum 25 stillere der anerkender, at kandidaterne er dem de er.

Der er 2 forskellige afleveringsperioder.

De partier og kandidater der blev valgt ind i kommunalbestyrelsen ved det foregående valg i 2017, og stadig er det 9 uger før valgdagen, kan søge om at blive fritaget for at indsamle de 25 stillere på kandidatlisten. Disse partier skal aflevere kandidatliste i perioden fra 31. august2021 -14. september 2021 kl.12.00

De partier der ikke har været i kommunalbestyrelsen i den nuværende periode 2018-2021, skal indsamle 25 stillere på kandidatlisten. Disse partier og lokallister skal aflevere kandidatliste MED mindsteantal 25 stillere i perioden fra 14. september 2021 – 28. september 2021 kl. 12.00

De 25 stillere skal alle være angivet korrekt i forhold til cpr. registret.
De stillere der har opgivet tydeligt forkerte oplysninger vil blive betragtet som ugyldige.
Derfor er det godt, at have lidt ekstra, at tage af på din stillerliste.
Stillere der har skrevet under på flere kandidatlister vil blive slettet fra alle lister.

Disse frister og regler er beskrevet i Vejledningen til bekendtgørelsen om valg til Kommunal- og regionsrådsvalg og er derfor gældende i hele Danmark.

Kandidatlisten er en fysisk papirblanket, der skal afleveres og kvitteres for nøjagtigt tidspunkt inden fristernes udløb.

Kandidatlisten kan ikke forekomme elektronisk.

Ved henvendelse til Diana Ehlers dieh@vordingborg.dk aftales det, om der ønskes tilsendt en kandidatliste eller om der ønskes fremmøde for afhentning på Vordingborg Rådhus, Valdemarsgade 43, Vordingborg.