Spring til indhold

Hvem kan stemme, og hvem kan stille op til Kommunalvalget?

Hvem kan stemme?

For at stemme til kommunalvalget skal du være fyldt 18 år, have fast bopæl i kommunen og herudover enten

  • være dansk statsborger
  • være statsborger i et andet EU-land
  • være statsborger i Island eller Norge eller
  • uden afbrydelse have haft fast bopæl i riget de sidste 4 år forud for valgdagen.

Valgretten gælder også for personer under værgemål, som er frataget den retlige handleevne, og som opfylder betingelserne ovenfor.

Valgretten gælder ikke for:

  • Udlændinge på tålt ophold
  • Udvisningsdømte udlændinge
  • Administrativt udviste udlændinge
  • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner.

Hvem kan stille op?

Du kan opstille som kandidat til valget, hvis du har valgret, uanset om du er dansk eller udenlandsk statsborger.