Spring til indhold

Kommunalvalg og Regionsrådsvalg 2021

Tirsdag den 16. november er der valg til kommunalbestyrelser og regionsråd.
Valgstederne vil være åbne fra kl. 8 til kl. 20.

Til Vordingborg Kommunalbestyrelse skal der vælges 29 medlemmer.

Valgresultat for Vordingborg Kommune

Valgresultat for Vordingborg Kommune, KMD

Mandater: (inden fintælling)

Socialdemokratiet 11 (-2)

Radikale Venstre 1

Det Konservative Folkeparti 3 (+2)

Nye Borgerlige 1

SF 2 (+1)

Dansk Folkeparti 1 (-2)

Venstre 7 (-1)

Fælleslisten 1 (+1)

Enhedslisten 2 (+1)

Alternativet 0 (-1)

De personlige stemmetal tælles først op onsdag den 17. november

Hvem kan du stemme på til Kommunalvalget?

Hvem kan du stemme på til Regionsrådsvalget?

Hvem kan stemme, og hvem kan stille op til Kommunalvalget?

Hvem kan stemme?

For at stemme til kommunalvalget skal du være fyldt 18 år, have fast bopæl i kommunen og herudover enten

  • være dansk statsborger
  • være statsborger i et andet EU-land
  • være statsborger i Island eller Norge eller
  • uden afbrydelse have haft fast bopæl i riget de sidste 4 år forud for valgdagen.

Valgretten gælder også for personer under værgemål, som er frataget den retlige handleevne, og som opfylder betingelserne ovenfor.

Valgretten gælder ikke for:

  • Udlændinge på tålt ophold
  • Udvisningsdømte udlændinge
  • Administrativt udviste udlændinge
  • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner.

Hvem kan stille op?

Du kan opstille som kandidat til valget, hvis du har valgret, uanset om du er dansk eller udenlandsk statsborger.

Hvordan og hvornår kan man brevstemme?

Har du brug for at stemme på forhånd?

Man kan brevstemme i perioden tirsdag den 5. oktober til fredag den 12. november kl. 16.00.

Vi opfordrer til, at man brevstemmer i god tid, så man er sikker på, at ens stemme kan nå frem inden valgdagen.

Man kan brevstemme til Kommunal- og regionsrådsvalget i Borgerservice i alle kommuner i landet. Husk legitimation, hvis du vil brevstemme.
Seniorrådsvalget er lokalt og du skal derfor stemme i borgerservice i Vordingborg Kommune.

Brevstemmeafgivning kræver ikke tidsbestilling.

Hvis man stemmer før valgdagen, kaldes det at brevstemme, fordi ens stemme sendes pr. brev hen til afstemningsstedet.

Har du brug for hjælp til stemmeafgivning og hjælpemidler? Læs mere her

Åbningstider i Borgerservice

Borgerservice Vordingborg, Algade 63, 4760 Vordingborg

Torsdag 10-17

Fredag 9-16

Telefontid 55 36 36 36
Mandag-fredag 9-10

Bibliotek og Borgerservice Møn, Møllebrøndstræde 12, 4780 Stege

Torsdag 12-17

Fredag 10-16

Bibliotek og Borgerservice Præstø, Lindevej 45, 4720 Præstø

Torsdag 12-17

Fredag 10-16

 

 

 

Har du brug for at stemme i eget hjem?

Hvis man på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet, kan man søge om at afgive stemme til alle 3 valg i sit eget hjem.

Den udfyldte ansøgning skal være Borgerservice i hænde tidligst tirsdag 19. oktober og senest torsdag den 4. november kl. 18.00.

Indsend ansøgningsskema her

Du kan også sende dit ansøgningsskema i brev til Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Ansøgningsskema - brevstemme i eget hjem

Hjælp til stemmeafgivning og hjælpemidler

Du kan få hjælp til at stemme ved kommunalvalget og regionsvalget 2021.

Læs informationsfolderen her

Du kan skifte valgsted ved funktionsnedsættelse

Det er muligt at skifte valgsted ved funktionsnedsættelse

Det er muligt at skifte til et andet valgsted end det, man egentlig hører til, hvis det skyldes vælgerens handicap eller manglende førlighed.

På alle valgsteder kan man få en lup med ind i stemmeboksen.
Valgstedet i Hollænderhaven i Vordingborg har derudover en stemmeboks med hæve-sænkebord.

Ansøgning om at skifte valgsted skal være Borgerservice i hænde senest
mandag den 8. november kl. 12.00.

Indsend ansøgningsskema her

Du kan også sende din ansøgning i brev til Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Ansøgningsskema - skift af valgsted 

 

Fortæl os, hvis du flytter!

Fortæl os, hvis du flytter!

Er du lige flyttet, eller skal du flytte inden den 16. november, så husk at melde din flytning til kommunen så tidligt som muligt og helst inden den 1. november. På den måde kan du komme til at stemme på valgstedet ved din nye bopæl til kommunal, regions- og seniorrådsvalget den 16. november.

Hvis du flytter hertil fra en anden kommune, er den sidste dato dog den 9. november.

Du kan melde flytning her

Valgkort

I ugen op til valget modtager alle vælgere et valgkort.

Hvis du ikke modtager et valgkort som forventet, skal du henvende dig til Borgerservice personligt eller ved at ringe på 55 36 26 00.

 

Husk valgkortet på valgdagen!

Læg mærke til dit afstemningssted på valgkortet.

Klip eller riv valgkortet af på forhånd, og tag det med, når du skal stemme.

Valgcafé

Valgcafé

På valgaftenen er der valgcafé på Vordingborg Uddannelsescenter fra kl. 20.

Her kan man høre om optællingen af stemmer på valgstederne og få det samlede resultat, når det er klart. De opstillede partier og de lokale medier vil være til stede.

Vordingborg Kommune er vært ved en lille forfriskning.  Alle er velkomne.

Kandidatlister og tidsfrister

Kandidatlister, stillerlister og tidsfristerne ved kommunalvalget tirsdag den 16. november 2021.

Partier og lokallister der ønsker at stille op til Kommunalvalget tirsdag den 16. november 2021, skal for at komme til at stå på stemmesedlen, være opstillet på en kandidatliste og have minimum 25 stillere der anerkender, at kandidaterne er dem de er.

Der er 2 forskellige afleveringsperioder.

De partier og kandidater der blev valgt ind i kommunalbestyrelsen ved det foregående valg i 2017, og stadig er det 9 uger før valgdagen, kan søge om at blive fritaget for at indsamle de 25 stillere på kandidatlisten. Disse partier skal aflevere kandidatliste i perioden fra 31. august2021 -14. september 2021 kl.12.00

De partier der ikke har været i kommunalbestyrelsen i den nuværende periode 2018-2021, skal indsamle 25 stillere på kandidatlisten. Disse partier og lokallister skal aflevere kandidatliste MED mindsteantal 25 stillere i perioden fra 14. september 2021 – 28. september 2021 kl. 12.00

De 25 stillere skal alle være angivet korrekt i forhold til cpr. registret.
De stillere der har opgivet tydeligt forkerte oplysninger vil blive betragtet som ugyldige.
Derfor er det godt, at have lidt ekstra, at tage af på din stillerliste.
Stillere der har skrevet under på flere kandidatlister vil blive slettet fra alle lister.

Disse frister og regler er beskrevet i Vejledningen til bekendtgørelsen om valg til Kommunal- og regionsrådsvalg og er derfor gældende i hele Danmark.

Kandidatlisten er en fysisk papirblanket, der skal afleveres og kvitteres for nøjagtigt tidspunkt inden fristernes udløb.

Kandidatlisten kan ikke forekomme elektronisk.

Ved henvendelse til Diana Ehlers dieh@vordingborg.dk aftales det, om der ønskes tilsendt en kandidatliste eller om der ønskes fremmøde for afhentning på Vordingborg Rådhus, Valdemarsgade 43, Vordingborg.