Spring til indhold

Hvordan stemmer du på valgdagen?

For at stemme på valgdagen skal du møde personligt op på det afstemningssted, som står på dit valgkort. (Se nederst på siden, hvis du flytter tæt på valgdatoen.)

Afstemningsstederne har åbent kl. 8-20.

Inden du afgiver din stemme, skal du aflevere dit valgkort ved valgbordet og oplyse din fødselsdato (både dag, måned og årstal). Valglisteføreren vil herefter krydse dig af på valglisten.

Ved dette valg indfører vi digitale valglister i Præstø, Stege, Lundby, Masnedsund og Vordingborg. Hvis du skal stemme der, vil dit valgkort derfor blive aflæst med en scanner.

Har du ikke medbragt dit valgkort, udskriver valglisteføreren et valgkort til dig. Du kan blive bedt om at oplyse dit navn og bopæl for at tjekke, at du er den person, som du udgiver dig for eller som står på valgkortet. I visse tilfælde kan du også blive bedt om at vise legitimation, evt. billedlegitimation.

 

STEMMESEDLEN 

Når dit navn er blevet afmærket på valglisten, får du udleveret en stemmeseddel.

Du kan herefter gå til stemmerummet, hvor du skal gå ind alene og afgive din stemme. For at stemme skal du sætte et kryds ved et partinavn eller en kandidat. 

Du kan også stemme blankt, det vil sige lade være med at skrive noget på stemmesedlen. Din stemmeseddel vil i så fald være ugyldig og vil ikke blive talt med i resultatet, men vil tælle med i antallet af afgivne stemmer og dermed få betydning for, hvor stor valgdeltagelsen bliver.

Du må ikke tegne på stemmesedlen eller på andre måder gøre den speciel, da den så vil være ugyldig.

 

Hvis du kommer til at skrive forkert 

Hvis du skriver forkert, eller du er kommet til at rive stemmesedlen i stykker, kan du få udleveret en ny stemmeseddel ved at henvende dig til en valgtilforordnet uden for stemmerummet. Du kan dog ikke bytte stemmesedlen, hvis du har lagt den i stemmekassen.

 

Når du er færdig med at stemme, skal du folde stemmesedlen sammen og lægge den i stemmekassen uden for stemmerummet, hvor en tilforordnet vælger vil holde øje med, at stemmesedlen bliver lagt rigtigt i stemmekassen, og at ingen får mulighed for at se, hvad du har stemt.

Du må ikke vise nogen, hvad du har stemt - heller ikke ved at tage billede af stemmesedlen.

 

HVIS DU HAR BREVSTEMT INDEN VALGDAGEN 

Hvis du allerede inden valget har brevstemt, kan du ikke stemme igen på valgdagen.

Når valgbestyrelsen inden valget gennemgår alle de afgivne brevstemmer og blandt andet beslutter, om de kan tages i betragtning, krydser de de vælgere af på valglisten, der har afgivet gyldige brevstemmer. Du vil derfor ikke kunne få udleveret en stemmeseddel på et valgsted.