Spring til indhold

Valgkort

Valgkortet på vej!

Søndag den 26. maj 2019 var der valg til Europaparlamentsvalget.

I ugen op til valget modtager alle vælgere et valgkort. Hvis du ikke modtager et valgkort som forventet,
skal du henvende dig til Borgerservice personligt eller ved at ringe på 55 36 26 00.

 

Husk valgkortet på valgdagen!

Læg mærke til dit afstemningssted på valgkortet.

Klip eller riv valgkortet af på forhånd, og tag det med, når du skal stemme.

Hvem kan stemme? 

Valgret til Europa-Parlamentet har i Danmark enhver, der er fyldt 18 år, og som herudover

  • har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i et af de øvrige EU-lande eller
  • er statsborger i et af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark.

Udlandsdanskere, der er optaget på valglisten til folketingsvalg i henhold til folketingsvalglovens § 2, vil også automatisk være berettiget til at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Derudover kan danske statsborgere, der midlertidigt opholder sig på Færøerne eller i Grønland eller i et tredjeland (land uden for EU), blive optaget på en særlig valgliste til Europa-Parlamentsvalget.
Læs mere om udlandsdanskeres valgret.

Følgende personer har derimod ikke valgret til Europa-Parlamentsvalg:

  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).