Spring til indhold

Europa-parlamentsvalg 2019

Der blev senest afholdt valg til Europaparlamentet den 26. maj 2019.
Obs! Enkelte links er ikke længere aktive.

 

Brevstemme til EU-valget

Søndag den 26. maj var der valg til Europa-Parlamentet. Hvis du ville stemme før den 26. maj, skulle du brevstemme i perioden fra den
15. april til den 23.maj hos Borgerservice i alle landets kommuner.

Du behøver ikke at brevstemme i din egen kommune - brevstemmen vil blive sendt til din bopælskommune inden afstemningsdagen. Husk at brevstemme i god tid, hvis din stemme skal sendes videre til en anden kommune.

Husk gyldig legitimation, ellers kan du ikke brevstemme.

I Vordingborg Kommune kan du afgive din brevstemme følgende steder:

Bibliotek-Borgerservice Møn

Møllebrøndstræde 12

4780 Stege

og

Bibliotek-Borgerservice Præstø

Lindevej 45

4720 Præstø

Åbningstider:

Mandag – Onsdag 12-16

Torsdag 12-17

Fredag 12-16

 

Borgerservice Vordingborg

Algade 63

4760 Vordingborg

Åbningstider:

Mandag – Tirsdag 10-15

Onsdag lukket

Torsdag 10-17 

Fredag 10-13

 

 

 

Valgkort

Valgkortet på vej!

Søndag den 26. maj 2019 var der valg til Europaparlamentsvalget.

I ugen op til valget modtager alle vælgere et valgkort. Hvis du ikke modtager et valgkort som forventet,
skal du henvende dig til Borgerservice personligt eller ved at ringe på 55 36 26 00.

 

Husk valgkortet på valgdagen!

Læg mærke til dit afstemningssted på valgkortet.

Klip eller riv valgkortet af på forhånd, og tag det med, når du skal stemme.

Hvem kan stemme? 

Valgret til Europa-Parlamentet har i Danmark enhver, der er fyldt 18 år, og som herudover

  • har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i et af de øvrige EU-lande eller
  • er statsborger i et af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark.

Udlandsdanskere, der er optaget på valglisten til folketingsvalg i henhold til folketingsvalglovens § 2, vil også automatisk være berettiget til at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Derudover kan danske statsborgere, der midlertidigt opholder sig på Færøerne eller i Grønland eller i et tredjeland (land uden for EU), blive optaget på en særlig valgliste til Europa-Parlamentsvalget.
Læs mere om udlandsdanskeres valgret.

Følgende personer har derimod ikke valgret til Europa-Parlamentsvalg:

  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).

Har du brug for at stemme i dit eget hjem?

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet, kan du søge om at stemme i sit eget hjem.

Den udfyldte ansøgning indleveres i Borgerservice i egen opholdskommune.

Ansøgningsskema - stem i eget hjem

 

 

 

Det er muligt at skifte valgsted ved funktionsnedsættelse

Det er muligt at skifte til et andet valgsted end det, man egentlig hører til, hvis det skyldes vælgerens handicap eller manglende førlighed.

På alle valgsteder kan man få en lup med ind i stemmeboksen. Valgstedet i Hollænderhaven i Vordingborg har derudover en stemmeboks med CCTV og hæve-sænkebord.

Ansøgning om at skifte valgsted skal sendes til Borgerservice.

Du kan ringe til Borgerservice på tlf. 55 36 26 00 og få et ansøgningsskema tilsendt eller tryk på linket

Ansøgningsskema - skift valgsted ved funktionsnedsættelse

Enrolment in the electoral register - EU citizens

Enrolment in the electoral register

As a citizen of one of the European Union (EU) countries
and living in Denmark you can vote in Denmark
at the European Parliamentary Election on Sunday May 26 2019.

Here you can find the application form regarding
the European Parliament Election in Denmark:

Other languages

Read about the enrolment in other languages than English here 
on the website of The Ministry for Economic Affairs and the Interior.

HOW TO SEND YOUR APPLICATION AS SECURE MAIL

Your application must be sent to your local municipality, i.e. Vordingborg Kommune.
You can send secure (encrypted) mail with your NemID
at Lifeindenmark.Borger.dk:

Chose Digital Post > Write new mail > Choose Vordingborg Kommune
as recipient in the category “Public authorities / 
Municipalities” > Attach your application form.

You can find
more information on the website of The Ministry for Economic Affairs and the Interior.