Spring til indhold

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

MEDLEMMER

  • Mikael Smed - Formand
  • Else-Marie Langballe Sørensen - Næstformand
  • Karina Fromberg
  • Daniel Irvold
  • Heino Hahn
  • Michael Larsen (B)
  • Michael Seiding Larsen
  • Brit Skovgaard
  • Thorbjørn Kolbo

 Kontaktoplysninger på medlemmer af kommunalbestyrelsen