Spring til indhold

Ungeforums pulje

  • Er du ung? Har du en god ide til tiltag eller arrangementer, der kommer andre unge til gode? Så kan du søge Ungeforums pulje, som i 2021 er på 10.000 kr. 
  • Ungeforum modtog 10.000 kr. i præmie fra Dansk Ungdoms Fællesråd, da Vordingborg Kommune blev udnævnt som årets Ungdomskommune i 2020.
    Ungeforum ønsker, at beløbet skal være til gavn og glæde for unge i hele Vordingborg Kommune, og har derfor besluttet at etablere en pulje, som alle unge kan søge. 

  • Læs mere om retningslinjer for Ungeforums pulje
    Du kan enten downloade ansøgningsblanketten, udfylde det og sende det til Ungeforum på mail, eller du kan optage en kort video, hvor du præsenterer din ide, og sende den til Ungeforum.