Spring til indhold

Seniorrådet

Seniorrådet har til opgave at bidrage til, at væsentlige kommunale og eventuelt regionale indsatser og beslutninger vedrørende over 60-årige drøftes eller høres i Seniorrådet. Rådets møder annonceres ikke med dagsorden, men refereres. Møderne er lukkede møder.

Seniorrådet vælges for en fire-årig periode.

Seniorrådet har i den nuværende valgperiode beskæftiget sig med forskellige temaer og forskellige principielle spørgsmål af betydning for over 60-årige i Vordingborg Kommune.

Seniorrådet følger alle politiske udvalgs dagsordener. Særligt Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre, da dette udvalg beskæftiger sig med spørgsmål af betydning for over 60-årige. Det er også dette udvalg Seniorrådet har et til to årlige dialogmøder med.

Spørgsmål drejer sig bl.a. om kvalitetsstandarder og om leverandørkontrakter, forhold for Det nære sundhedsvæsen, kvalitet og kompetenceudvikling og meget mere. Der afgives høringssvar i forhold til budget, kvalitetsstandarder, leverandørkontrakter, beskæftigelsesplan mv.

Arbejdsmarkedet og ”det gode seniorliv”, uanset om det gælder borgere på pension eller i arbejde, har Seniorrådets interesse.

Seniorrådets medlemmer er kontaktpersoner til de enkelte Beboer- og Pårørenderåd på kommunens 10 plejecentre.

Seniorrådet deltager aktivt i den politiske debat kommunalt, regionalt og landsdækkende, og er et ikke-politisk råd.

 

Læs mere om Seniorrådet på deres hjemmeside