Spring til indhold

Seniorrådet

Seniorrådet vælges for en fireårig periode og er et ikke-politisk råd.

Rådet beskæftiger sig med forskellige temaer og principielle spørgsmål af betydning for over 60-årige i Vordingborg Kommune, herunder fx:

  • Kvalitet og kompetenceudvikling
  • Kvalitetsstandarder og leverandørkontrakter
  • Det nære sundhedsvæsen
  • Arbejdsmarkedet og ”det gode seniorliv”

Seniorrådet følger alle politiske udvalgs dagsordener - men særligt Social- og Sundhedsudvalget, som Seniorrådet også har ét til to årlige dialogmøder med.

Seniorrådet deltager aktivt i den politiske debat kommunalt, regionalt og landsdækkende, og bidrager bl.a. gennem dialog, pressemeddelelser og høringssvar mv. 

Læs mere om Seniorrådet på deres hjemmeside