Spring til indhold

Mødeplan for Integrationsrådet 2022

Mødeplan for Integrationsrådet 

  • Mandag den 21. marts
  • Tirsdag den 14. juni
  • Tirsdag den 23. august
  • Torsdag den 6. oktober
  • Onsdag den 30. november

Suppleanter indkaldes ved afbud fra medlemmer. 

Møder i formandskabet

  • Tirsdag den 22. februar
  • Mandag den 23. maj
  • Tirsdag den 21. juni
  • Mandag den 12. september
  • Onsdag den 16. november

Det er formandskabets opgave at planlægge møderne for det samlede råd.
Alle medlemmer kan komme med ideer til dagsorden og indhold.